Горан Петровић: ОПСАДА ЦРКВЕ СВ. СПАСА

Goran Petrović

Храм се стресе. Тргну. Неодлучно застаде. Појци подметнуше и бруј. Нешто пуче. Потом звекну. Уз туп удар, у трави завршише громадни обручи Земљане теже. Црква Св. Спаса се воздигну навише.

(Visited 95 times, 1 visits today)