О НАМА

ГРБ СЛОВЕНСКОГ ДРУШТВА

Братство Светих Цара Николаја и Владике Николаја основано је почетком 2001. године у Москви, као друштвена организација Срба и Руса који теже узајамном разумевању и духовном обједињавању наших народа. Од тада до данас Братство своју делатност врши у Србији и Русији.

       Братство је у Србији крајем 2004. године, званично регистровано под именом Словенско друштво, као нестраначко, невладино и непрофитно удружење, чији главни циљ представља рад на очувању и популаризовању традиционалних вредности српског народа, као и свестрано развијање братских односа између српског и руског народа. Намера удружења је, такође, да помаже рад младих и даровитих, национално опредељених српских уметника и развија културну размену и сарадњу између националних православно-родољубивих организација у земљи и иностранству, управљене на продубљивање и проширивање братских веза између руског и српског и осталих Православних народа.

       Ради остваривања својих циљева удружење нарочито:

       1. прикупља и обрађује научну, стручну и уметничку литературу која доприноси бољем разумевању духа српског, руског и осталих Православних народа;

       2. организује, само или у сарадњи са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, изложбе, књижевне сусрете, трибине и друге облике образовања у овој области;

       3. објављује књиге и друге публикације у складу са законом;

       4. организује уметнике, научне и стручне раднике за рад на уметничким, стручним и истраживачким пројектима, који су у складу са програмом рада удружења;

       5. сарађује са установама, православно-родољубивим удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које раде на свестраном развијању братских веза између руског и српског, и шире, осталих Православних народа.

          Седиште српске гране Братства налази се у Краљеву.

(Visited 1.827 times, 1 visits today)