WP FOOTNOTES

WP Footnotes omogućava da stvorite i kontrolišete futnote kao da je vaš blog Word dokument. Kada instalirate dodatak samo otkucajte tekst u duplim zagradama i […]