Цитат за данас: ВЛАДИМИР ВАРАВА

 

Varava - Etika neprihvatanja smrti

Живот није највеће добро зато што је увек могуће више, идеалније стање; губећи живот, човек уједно губи и његову несавршеност и неапсолутност. Ни смрт, као прекид увек неапсолутног и несавршеног живота, не можемо сматрати највећим злом пошто не нарушава апсолутно добро.

(Visited 168 times, 1 visits today)

Зоран Туцаковић

Learn More →