С тим, једино с тим, може се одолети Поћореку, може се он најурити преко Дрине.