Првослав Радић: ПРИЗРЕНСКО – ТИМОЧКИ ДИЈАЛЕКАТ У САВРЕМЕНОЈ БАЛКАНСКОЈ ГЕОПОЛИТИЦИ

Остаје, дакле, питање да ли се разлог за притиске у циљу издвајања „торлачког“ (/ „шопског“) од осталих делова српског дијалекатског комплекса налази у постепеном отварању врата већ традиционалним научно‑политичким аспирацијама Бугарске

Жарко Требјешанин: ЗАШТО ЉУДИ ГРЕШЕ У ЗАКЉУЧИВАЊУ И ДОНОСЕ НЕРАЗУМНЕ ОДЛУКЕ

Подизањем нивоа културе, унапређењем система образовања, стицањем медијске писмености и развојем критичког мишљења, важно је супротставити се погубним ефектима уоквиравања, усидравања и другим стратегијама манипулације

Зоран Чворовић: ЈЕДАН УПОРЕДНИ ПРИМЕР РЕЦЕПЦИЈЕ ВИЗАНТИЈСКОГ ПРАВА: ПАЉЕВИНА У СРПСКОМ И РУСКОМ СРЕДЊОВЕКОВНОМ ПРАВУ

Рад се бави питањем рецепције византијског права у средњовековном српском и руском законодавству на примеру кривичног дела паљевине