НЕБОЈША КРСТИЋ рођен је 1964. у Нишу. У Београду је студирао теологију и социологију. Основао је и три године уређивао богословски часопис „Логос“, који излази при […]