Димитрије Јовановић: БЛЕФЕРИ

БЛЕФЕРИДимитрије Јовановић, БЛЕФЕРИ, сатирични афоризми и епиграми, мек повез, издање писца, Краљево, 1986., 63 стр., насловница и цртежи Бранислава Јаблановића.

(Visited 27 times, 1 visits today)
КЊИГЕ