АКАТИСТ СВЕТОМУ БЛАГОВѢРНОМУ ЦАРУ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ И СТРАСТОТРПЦУ НИКОЛАЈУ

akatist caruȂКÁѲІСТЪ с҃тóмɣ б҃л҃говѣрномɣ царю великомч҃нкɣ и страстотéрпцɣ НЇКОЛÁЮ, брошура, цсл., Москва, 2006., 24 стр.

(Visited 52 times, 1 visits today)
ИЗДАВАШТВО, КЊИГЕ