Срђан Симеуновић Бонаћо: ОКРЊЕНИ КРЕДЕНАЦ

299895_282531328445504_1215015585_nСрђан Симеуновић Бонаћо, ОКРЊЕНИ КРЕДЕНАЦ, поезија, Књижевна омладина Србије, Београд, 2011., 58 стр. Поговор (одломак приказа књиге) Песме вина, љубави и смрти, Драган Бунарџић Буковички.

(Visited 60 times, 1 visits today)