Оно што Достојевског чини великим религиозним писцем je истицање човека у први план, давање џиновских размера човеку