Испољавање светог у простору кида ланац баналности од којих је сачињен профани живот човека – уводи нас у област знања које није по мудрости овога […]