Ваша одлука мора бити чиста и неусловљива. Само тако ћете бити достојни српске улоге и традиције.