На примерима Француске и Руске револуције види се закономерни принцип према којем револуције имају свој засебни морал, независтан од традиционалних моралних норми