Док има смрти, нема човештва. Човештво је стална борба против смрти.