Ватикан, баш као и британска круна, нема никакву основу за додељивање статуса суверености неком војном реду, с обзиром да и у овом случају изостаје најбитнији […]