Свет, који је Бог саздао и спасио од скрнављења варварским рукама – то је прво. Библијска породица: тата, мама и деца – то је друго. […]