У непрегледном океану андрићологије о тамном еротизму, а посебно о тематизацији патолошких облика тог еротизма, мало се или нимало говорило и писало. Ову причу испричао […]