Срђан Симеуновић Бонаћо, ОКРЊЕНИ КРЕДЕНАЦ, поезија, Књижевна омладина Србије, Београд, 2011., 58 стр. Поговор (одломак приказа књиге) Песме вина, љубави и смрти, Драган Бунарџић Буковички.