Дан: 6. септембра 2017.

1 Minute
ПАМЕТАРНИЦА

Тања Антић: ПОРЕКЛО И ИДЕНТИТЕТ ЗМАЈ ОГЊЕНОГ ВУКА

Сажетак: Рад се састоји из четири делa: Историјска личност, Митска транспозиција у народну епику, Поетско порекло и Семантички потенцијал имена. Сачувани историјски подаци реконструишу слику владара сa „титулом деспота без деспотовинe“. Услед специфичних животних...
Читај даље