Дан: 12. априла 2018.

2 Minutes
УМѢТНОСТ

Јован Попов: ДОСТОЈЕВСКИ, ТОЛСТОЈ И ШВАЈЦАРСКИ КОНОБАРИ

САЖЕТАК: У тексту се разматра паралелизам мотива у Тол­стојевој приповеци „Луцерн“ (1857) и романима Бедни људи (1846) и Записи из подземља (1864) Фјодора Достојевског, као и могући уплив једног његовог доживљаја са пута по...
Читај даље