Зар се случајно заклањамо за љубав, једину извјесност у овој неодређености?