Јасно је да је правило “спознај себе” – људско правило. Његов смисао је у томе да свако процењује и мери себе онако како га процењују […]