Трећа књига Мојсијева - Левитска

14. Чишћење губе на људима и кућама.

1. Још рече Господ Мојсију говорећи:

2. Ово је закон за губавца када се чисти: нека се доведе к свештенику,

Јер_15:19, Језек_44:23, Лк_5:12, Лк_5:14, Лк_17:14

3. А свештеник нека изађе иза окола; и ако види да је излијечена губа на губавцу,


Мк_1:44

4. Онда ће заповједити свештеник ономе који се чисти да узме две птице живе чисте, и дрво кедрово и црвца и исопа.

2.Мој_12:22, 4.Мој_19:6, 4.Мој_19:18, Псал_51:7, Јев_9:19

5. И нека заповједи свештеник да се једна птица закоље над судом земљаним над водом живом.

6. Па нека узме живу птицу и дрво кедрово и црвац и исоп, и све то заједно са живом птицом нека замочи у крв од птице заклане над водом живом.

7. И нека покропи седам пута онога који се чисти од губе, и нека га прогласи да је чист, и нека пусти живу птицу у поље.

3.Мој_8:11, 2.Цар_5:10, 2.Цар_5:14, Језек_36:25, Јев_9:13, Јев_10:22

8. Тада који се чисти нека опере хаљине своје и обрије све длаке своје, и нека се окупа у води, и биће чист; потом нека уђе у око, али да стоји напољу не улазећи у свој шатор седам дана.

3.Мој_11:25, 3.Мој_13:6, 4.Мој_5:2, 4.Мој_12:15, 2.Дн_26:20

9. А у седми дан нека обрије све длаке своје, главу и браду и обрве над очима, и све длаке своје нека обрије, и нека опере хаљине своје, па нека се окупа у води и биће чист.

10. А у осми дан нека узме два јагњета здрава и једну овцу од године здраву и три десетине ефе бијелога брашна замијешена с уљем за дар, и један лог уља.

3.Мој_2:1, 4.Мој_15:4, 4.Мој_15:15, Лк_5:14

11. А свештеник који га чисти нека постави онога који се чисти заједно с тијем стварима пред Господом на вратима шатора од састанка.

12. И узевши свештеник једно јагње нека га принесе на жртву за пријеступ заједно с логом уља, и нека обрне тамо и амо пред Господом на жртву обртану.

2.Мој_29:24, 3.Мој_5:2, 3.Мој_5:6, 3.Мој_5:18, 3.Мој_6:6

13. А послије нека закоље јагње на мјесту гдје се коље жртва за гријех и жртва паљеница на свијетом мјесту, јер жртва за пријеступ припада свештенику као и жртва за гријех; светиња је над светињама.

2.Мој_29:11, 3.Мој_1:5, 3.Мој_1:11, 3.Мој_2:3, 3.Мој_7:6, 3.Мој_7:7, Иса_53:7, Јв_1:29, 1.Пт_1:19, Отк_5:6

14. Тада нека свештеник узме крви од жртве за пријеступ и помаже крај деснога уха ономе који се чисти и палац десне руке његове и палац десне ноге његове.

2.Мој_29:20, 3.Мој_8:23, Рим_12:1, 2.Кор_7:1, Еф_1:7, Кол_1:14, Јев_9:9, Отк_12:11

15. Потом нека узме свештеник од лога уља и налије на длан свој лијеви.

16. Па нека замочи свештеник прст од десне руке своје у уље што му је на лијевом длану, и нека покропи уљем с прста својега седам пута пред Господом.

17. А осталијем уљем што му је на длану нека помаже свештеник крај деснога уха ономе који се чисти, и палац десне руке његове и палац десне ноге његове по крви од жртве за пријеступ.


Рим_6:13, Рим_12:1, 1.Кор_6:20

18. А што још остане уља на длану свештенику, онијем нека намаже главу ономе који се чисти, и тако ће га очистити свештеник пред Господом.

3.Мој_4:26, 4.Мој_15:28, Дан_9:24, Рим_5:11, 2.Кор_5:18, Еф_2:12, Еф_2:20, Јев_2:17, 1.Јн_1:7

19. Потом нека свештеник принесе жртву за гријех, и очистиће онога који се чисти од своје нечистоте; а послије нека закоље жртву паљеницу.

20. И нека принесе свештеник жртву паљеницу заједно с даром на олтару; и тако ће га очистити, и биће чист.

21. Али ако је сиромах те не може донијети толико, онда нека узме једно јагње за жртву ради пријеступа да се принесе жртва обртана за очишћење његово, и једну десетину ефе бијелога брашна замијешена с уљем за дар, и лог уља.

3.Мој_5:7, 3.Мој_12:8, Јов_34:19, Приче_17:5, Приче_22:2, Језек_46:5, Лк_6:20, 1.Јн_5:3

22. И двије грлице или два голубића, које може прискрбити, да буде једно жртва за гријех а друго жртва паљеница.

3.Мој_12:8, 3.Мој_15:14, Лк_2:24

23. И то нека донесе у осми дан својега чишћења свештенику на врата шатора од састанка пред Господом.

24. Тада свештеник нека узме јагње за пријеступ и лог уља, и то нека свештеник обрне пред Господом за жртву обртану.

25. И нека закоље јагње за жртву ради пријеступа, и узевши свештеник крви од жртве за пријеступ нека помаже крај деснога уха ономе који се чисти и палац десне руке његове и палац десне ноге његове.


1.Сол_5:23, 1.Јн_1:7, Отк_1:5

26. И уља нека налије свештеник на длан свој лијеви,

27. Па нека замочи прст од десне руке своје у уље што му је на лијевом длану, и покропи уљем с прста својега седам пута пред Господом.

28. И уљем што му је на длану нека помаже свештеник крај деснога уха ономе који се чисти, и палац десне руке његове и палац десне ноге његове по мјесту гдје је крв од жртве за пријеступ.


1.Кор_6:11

29. А што остане од уља на длану свештенику, онијем нека намаже главу ономе који се чисти, и тако ће га очистити пред Господом.

30. Тако нека учини и с једном грлицом или голупчетом од онијех које прискрби.

3.Мој_5:11, 3.Мој_15:15, Рим_8:3

31. Што је прискрбио, једно ће бити жртва за гријех а друго жртва паљеница с даром; и тако ће свештеник очистити пред Господом онога који се чисти.

32. То је закон за губавца који не може прискрбити свега што треба за очишћење.

33. И рече Господ Мојсију и Арону говорећи:

34. Кад дођете у земљу Хананску, коју ћу вам ја дати да је ваша, па кад пустим губу на коју кућу у земљи коју ћете држати,

1 Мој._17:8, 4.Мој_32:22, 5.Мој_7:1, 5.Мој_19:1, 5.Мој_32:39, Иса_45:7, Амос_3:6

35. Онда онај чија је кућа нека дође и јави свештенику говорећи: чини ми се као да је губа на кући.

Псал_91:10, Приче_3:33, Зах_5:4

36. А свештеник нека заповједи да се испразни кућа прије него он дође да види губу, да се не би оскврнило што је у кући; потом нека дође свештеник да види кућу.

4.Мој_19:18, Псал_51:7, Иса_52:11, 1.Кор_5:6, 2.Кор_6:17, 2.Сол_3:6, 1.Тим_5:22, Отк_18:4

37. Па кад види болест, ако буде болест на зидовима кућним као рупице зеленкасте или црвенкасте и на очи ниже од зида,

38. Нека изађе свештеник из куће оне на врата кућна, и затвори кућу за седам дана.

39. Послије опет нека дође свештеник у седми дан, па ако види да се болест даље разишла по зидовима кућним,

40. Заповједиће свештеник да поваде камење на ком је болест и да га баце иза града на мјесто нечисто.

Јер_15:19, Језек_22:26, Језек_44:23

41. А кућу заповједиће да остружу изнутра свуда унаоколо, и прах што састружу да проспу иза града на мјесто нечисто,

42. И да узму друго камење и углаве на мјесто гдје је било пређашње камење; тако и блато друго узевши да олијепе кућу.

43. Ако се поврати болест и опет израсте по кући, пошто се повади камење и оструже кућа и наново олијепи,

44. Тада дошав свештеник ако види да се болест разишла по кући, љута је губа на кући, нечиста је.

3.Мој_13:51, Зах_5:4

45. Нека се разруши она кућа, камење и дрва и сав лијеп од оне куће, и нека се изнесе иза града на мјесто нечисто.

46. А ко би ушао у кућу ону док је затворена, да је нечист до вечера.

3.Мој_17:15, 3.Мој_22:6, 4.Мој_19:7, 4.Мој_21:1, 4.Мој_21:22, 1.Кор_15:33

47. И ко би спавао у оној кући, нека опере хаљине своје; тако и ко би јео у оној кући, нека опере хаљине своје.

48. Ако ли свештеник дошав види да се није болест разишла по кући пошто је кућа наново олијепљена, нека прогласи свештеник да је чиста, јер се излијечила болест.

5.Мој_32:39, Јов_5:18, Ос_6:1, Лк_7:21

49. И нека узме да би се кућа очистила двије птице и дрво кедрово и црвца и исопа,

50. И нека закоље једну птицу над судом земљаним над водом живом.

51. Па нека узме дрво кедрово и исоп и црвац и другу птицу живу, и нека замочи у крв од заклане птице и у воду живу, и покропи кућу седам пута.

1.Цар_4:33, Псал_51:7

52. И тако ће очистити кућу ону крвљу птичијом и водом живом и птицом живом и дрветом кедровијем и исопом и црвцем.

53. Па онда нека пусти птицу живу иза града у поље; и очистиће кућу, и биће чиста.

3.Мој_16:21

54. Ово је закон за сваку губу и за оспу,

3.Мој_13:30

55. За губу на хаљини и на кући,

3.Мој_13:47

56. И за оток и за красту и за бубуљицу,

3.Мој_13:2

57. Да се зна кад је ко нечист и кад је ко чист. То је закон за губу.

2.Мој_15:26, 5.Мој_4:6, 5.Мој_24:8, Псал_78:5, Псал_119:96, Приче_6:23, Приче_13:13, Проп_8:5, Језек_44:23

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.