Трећа књига Мојсијева - Левитска

4. Закон о жртвама за гријех.

1. Још рече Господ Мојсију говорећи:

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци: ако ко згријеши нехотице и учини штогод што је Господ забранио да се не чини,

3.Мој_5:15, 3.Мој_5:17, 4.Мој_15:22, 1.Сам_14:27, Псал_19:12

3. Ако свештеник помазани згријеши, те буде на гријех народу, нека за гријех свој који је учинио принесе теле здраво Господу на жртву за гријех.

3.Мој_8:12, 3.Мој_21:10, 3.Мој_21:12, Језек_44:27, Јев_5:3, Јев_9:2, Јев_9:12

4. И доведавши теле на врата шатору од свједочанства пред Господа, нека метне руку своју телету на главу, и закоље теле пред Господом.

3.Мој_1:3

5. И нека узме свештеник помазани крви од телета, и унесе је у шатор од састанка.

3.Мој_16:14, 4.Мој_19:4, Јев_9:13

6. И нека замочи свештеник прст свој у крв, и крвљу седам пута покропи пред Господом пред завјесом од светиње.

Иса_42:21, Јв_8:29, Рим_3:24, 2.Кор_5:19, Еф_2:13, Отк_5:9

7. И нека помаже свештеник том крвљу рогове олтару, на ком се кади мирисима пред Господом у шатору од састанка, а осталу крв од телета сву нека излије на подножје олтару, на ком се пале жртве на вратима шатора од састанка.

3.Мој_5:9, 3.Мој_8:15, 3.Мој_9:9, 3.Мој_16:18, Јев_9:21

8. И нека извади све сало из телета за гријех, сало што покрива цријева и све сало што је на цријевима;

9. И оба бубрега, и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу на јетри с бубрезима нека извади,

10. Онако како се вади из говечета за жртву захвалну; и нека запали свештеник на олтару, на ком се жртва пали.

11. А кожу од телета и све месо с главом и с ногама и цријева и балегу,

2.Мој_29:14, 4.Мој_19:5, Јев_13:11

12. И цијело теле нека изнесе напоље из окола на чисто мјесто, гдје се просипа пепео, и нека га спали огњем на дрвима; на мјесту гдје се просипа пепео нека се спали.

2.Мој_29:14, 3.Мој_6:11, Јев_13:11

13. Ако ли би сав збор синова Израиљевих згријешио нехотице и не би збор знао за то, и учинили би штогод што је Господ забранио да се не чини, те би скривили,

3.Мој_5:2, 3.Мој_5:17, 4.Мој_15:24, Иса_7:11

14. Кад се дозна за гријех који су учинили, онда нека збор принесе теле на жртву за гријех, и нека га доведу, пред шатор од састанка.

3.Мој_16:5, Језек_45:22

15. И старјешине од збора нека метну телету на главу руке своје пред Господом, и свештеник нека закоље теле пред Господом.

2.Мој_29:10, 2.Мој_29:15, 2.Мој_29:19, 3.Мој_1:4, 3.Мој_3:2, 3.Мој_3:8, 3.Мој_3:13, 3.Мој_8:14, 3.Мој_8:22, 3.Мој_16:21, Иса_53:6, Мт_8:17, Јев_9:28, 1.Пт_2:24

16. И свештеник помазани нека унесе крви од телета у шатор од састанка,


Јев_9:12

17. И нека свештеник замочи прст свој у крв, и седам пута покропи пред Господом пред завјесом.

18. И том крвљу нека помаже рогове олтару који је пред Господом у шатору од састанка, а осталу крв сву нека излије на подножје олтару на ком се пали жртва, на вратима шатора од састанка.

19. А све сало извадивши из њега нека запали на олтару.

20. И с тијем телетом нека чини онако како чини с телетом за свој гријех, тако нека учини с њим; тако ће их свештеник очистити од гријеха, и опростиће им се.

4.Мој_15:25, Дан_9:24, Рим_5:11, Јев_2:17, Јев_10:10, 1.Јн_1:7, 1.Јн_2:2

21. А теле нека изнесе напоље из окола, и спали га као и прво теле; то је жртва за гријех свега збора.

22. Ако ли поглавар згријеши, и учини нехотице штогод што је Господ Бог његов забранио да се не чини, те скриви,

2.Мој_18:21, 4.Мој_16:2, 2.Сам_1:1, 2.Сам_24:10, Језд_9:2, Дап_3:17

23. Кад дозна за гријех свој, који је учинио, тада нека доведе на жртву јаре мушко, здраво.

24. И нека метне руку своју јарету на главу, и свештеник нека га закоље гдје се коље жртва паљеница пред Господом; то је жртва за гријех.

25. И нека узме свештеник крви од жртве за гријех на прст свој, и помаже рогове олтару на ком се жртва пали; а осталу крв нека излије на подножје олтару на ком се жртва пали.

26. А све сало нека запали на олтару као сало од жртве захвалне; и тако ће га очистити свештеник од гријеха његова, и опростиће му се.

3.Мој_3:5, 4.Мој_15:28

27. Ако ли ко из простога народа згријеши нехотице, и учини штогод што је Господ забранио да се не чини, те скриви,

4.Мој_15:27, Проп_7:20

28. Кад дозна за гријех свој, који је учинио, тада нека доведе на жртву јаре женско здраво за гријех, који је учинио.

3.Мој_4:23

29. И нека метне руку своју на главу жртви за гријех, и нека је свештеник закоље на мјесту гдје се коље жртва паљеница.

3.Мој_4:4, 3.Мој_4:24

30. И нека узме свештеник крви од ње на прст свој, и помаже рогове олтару на ком се пали жртва; а осталу крв сву нека излије на подножје олтару.

31. И све сало из ње нека извади као што се вади сало из жртве захвалне, и нека га запали свештеник на олтару за угодни мирис Господу; а тако ће га очистити од гријеха свештеник, и опростиће му се.

2.Мој_29:18, 3.Мој_1:9, 3.Мој_3:3, 3.Мој_3:14, 3.Мој_4:26, Језд_6:10

32. Ако ли би довео између оваца на жртву за гријех, нека доведе женско здраво.

3.Мој_4:28, Иса_53:7, Јв_1:29, Дап_8:32, 1.Пт_1:19, Отк_5:6, Отк_13:8

33. И нека метне руку своју на главу жртви за гријех, и нека је свештеник закоље на мјесту гдје се коље жртва паљеница.

34. И нека узме свештеник крви од жртве за гријех на прст свој, и нека помаже рогове олтару на ком се пали жртва; а осталу крв сву нека излије на подножје олтару.

35. И све сало нека извади као што се вади сало из јагњета за жртву захвалну; и нека га свештеник запали на олтару за жртву огњену Господу; и тако ће га очистити свештеник од гријеха његова, који је учинио, и опростиће му се.

3.Мој_4:5, Дан_9:24, Рим_5:11, 1.Јн_2:2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.