Трећа књига Мојсијева - Левитска

11. О разлици чистијех и нечистијех животиња.

1. И рече Господ Мојсију и Арону говорећи им:

2. Кажите синовима Израиљевим и реците: ово су животиње које ћете јести између свијех животиња на земљи:

5.Мој_14:4, Језек_4:4, Дан_1:8, Дап_10:12, Рим_14:2, 1.Кор_8:8, Кол_2:16

3. Што год има папке и папци су му раздвојени и прежива између животиња, то једите.

4. Али онијех што само преживају или што само имају папке раздвојене, не једите, као што је камила, јер прежива али нема папака раздвојених; да вам је нечиста;

5. И питоми зец, јер прежива али нема папака раздвојених; нечист да вам је;

6. И зец дивљи, јер прежива али нема папака раздвојених; нечист да вам је;


1.Тим_4:4

7. И свиња, јер има папке раздвојене али не прежива; нечиста да вам је;

Иса_65:4, Иса_66:3, Иса_66:17

8. Меса од њих не једите нити се стрва њихова додијевајте; јер вам је нечисто.

Иса_52:11, Дап_10:14, Дап_15:29, Рим_14:14, Рим_14:17, 1.Кор_8:8, Кол_2:16, Кол_2:21, Јев_9:10

9. А између свега што је у води ово једите: што год има пера и љуску у води, по мору и по ријекама, једите.

5.Мој_14:9

10. А што нема пера и љуску у мору и у ријекама између свега што се миче по води и живи у води, да вам је гадно.

3.Мој_7:18, 5.Мој_14:3

11. Гадно да вам је, меса да им не једете, и на стрв њихов да се гадите.

12. Што год нема пера и љуске у води, то да вам је гадно.

13. А између птица ове да су вам гадне и да их не једете: орао и јастријеб и морски орао,

5.Мој_14:12, Рим_14:1, Рим_14:21

14. Еја и крагуј по својим врстама,

15. И сваки гавран по својим врстама,

16. И совуљага и ћук и лиска и кобац по својим врстама,

17. И буљина и гњурац и ушара,

18. И лабуд и гем и сврака,

Псал_102:6, Соф_2:14

19. И рода и чапља по својим врстама, и пупавац и љиљак.

20. Што год гамиже а има крила и иде на четири ноге, да вам је гадно.

21. Али између свега што гамиже а има крила и иде на четири ноге једите што има стегна на ногама својим, којима скаче по земљи.

22. Између њих једите ове: арба по врстама његовим, салема по врстама његовим, аргола по врстама његовим и агава по врстама његовим.

Суд_6:5, Јер_46:23, Наум_3:17, Мт_3:4

23. А што још гамиже а има крила и четири ноге, да вам је гадно.

24. И о њих ћете се оскврнити; ко се год дотакне мртва тијела њихова, да је нечист до вечера.

3.Мој_22:5

25. И ко би год носио мртва тијела њихова, нека опере хаљине своје, и да је нечист до вечера.

3.Мој_14:8, 3.Мој_15:5, 4.Мој_19:10, 4.Мој_19:22

26. Свака животиња која има папке али нераздвојене и не прежива, да вам је нечиста; ко их се год дотакне, да је нечист.

27. И што год иде на шапама између свијех животиња четвороногих, да вам је нечисто; ко би се дотакао стрва њихова, да је нечист до вечера.

28. И ко би носио стрв њихов, нека опере хаљине своје, и да је нечист до вечера; то да вам је нечисто.

29. И између животиња које пужу по земљи да су вам нечисте: ласица и миш и корњача по својим врстама,

Иса_66:17, Дап_10:14, Јев_9:10

30. И јеж и гуштер и твор и пуж и кртица.

Псал_58:8, Иса_2:20, Дап_10:14

31. То вам је нечисто између животиња које пужу; ко их се дотакне мртвијех, да је нечист до вечера.

32. И свака ствар на коју падне које од њих мртво биће нечиста, била справа дрвена или хаљина или кожа или торба, и свака ствар која треба за какав посао, нека се метне у воду, и да је нечиста до вечера, послије да је чиста.

3.Мој_15:12, 4.Мој_19:15

33. А сваки суд земљани, у који падне што од тога, и што год у њему буде, биће нечист, и разбијте га.

3.Мој_6:28, 3.Мој_15:12

34. И свако јело што се једе, ако на њега дође онака вода, да је нечисто, и свако пиће што се пије у сваком таком суду, да је нечисто.

35. И на што би пало што од тијела њихова мртва све да је нечисто, и пећ и огњиште нека се развали, јер је нечисто и нека вам је нечисто.

36. А студенац и убао, гдје се вода скупља, биће чист; али што се дотакне стрва њихова, биће нечисто.

37. Ако ли што од стрва њихова падне на сјеме, које се сије, оно ће бити чисто.

38. Али ако буде полито сјеме водом, па онда падне што од стрва њихова на сјеме, да вам је нечисто.

39. И кад угине животиња од онијех које једете, ко се дотакне стрва њезина, да је нечист до вечера.

40. А ко би јео од стрва њезина, нека опере хаљине своје и да је нечист до вечера; и ко би однио стрв њезин, нека опере хаљине своје, и да је нечист до вечера.

3.Мој_17:15, 3.Мој_22:8, 5.Мој_14:21, Језек_4:14

41. И све што пуже по земљи, да вам је гадно, да се не једе.

42. Што год иде на трбуху и што год иде на четири ноге или има више нога између свега што пуже по земљи, то не једите, јер је гад.

43. Немојте се поганити ничим што гамиже и немојте се скврнити њима, да не будете нечисти с њих.

3.Мој_20:25

44. Јер ја сам Господ Бог ваш; зато се освећујте и будите свети, јер сам ја свет; и немојте се скврнити ничим што пуже по земљи.

2.Мој_19:6, 3.Мој_19:2, Иса_43:3, Иса_51:15, 1.Сол_4:7, 1.Пт_1:15

45. Јер ја сам Господ, који сам вас извео из земље Мисирске да вам будем Бог; будите дакле свети, јер сам ја свијет.

1 Мој._35:1, 2.Мој_6:7, Рим_12:1, Рим_14:17, 1.Кор_6:11

46. Ово је закон за звјери и за птице, и за све животиње што се мичу по води, и за сваку душу живу, која пуже по земљи.

47. Да се распознаје нечисто од чистога и животиња која се једе од животиње која се не једе.

3.Мој_10:10, Јер_15:19, Језек_22:26

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.