Трећа књига Мојсијева - Левитска

7. Други жртвени закон.

1. А ово је закон за жртву ради пријеступа; светиња је над светињама.

2.Мој_6:17, 2.Мој_21:22, 2.Мој_29:37, 3.Мој_5:1, 3.Мој_6:1

2. На којем се мјесту коље жртва паљеница, на оном нека се коље и жртва за пријеступ; и крвљу њезином нека се покропи олтар озго унаоколо.

3.Мој_4:24, 3.Мој_4:29, 3.Мој_4:33

3. А све сало њезино нека се принесе, и реп и сало што покрива цријева,

2.Мој_29:13, 3.Мој_3:4, 3.Мој_3:9, 3.Мој_3:14, 3.Мој_4:8

4. И оба бубрега, и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу на јетри нека извади с бубрезима,

5. И нека запали то свештеник на олтару на жртву огњену Господу; то је жртва за пријеступ.


Тит_2:14, Јев_9:28

6. Свако мушко између свештеника нека је једе; на свијетом мјесту нека се једе; светиња је над светињама.

3.Мој_2:3, 3.Мој_6:16, 4.Мој_18:9, Псал_93:5, Језек_42:13, 1.Кор_10:18

7. Жртва је за пријеступ као жртва за гријех, један је закон за обје; који свештеник учини њом очишћење, његова је.

3.Мој_6:25, 3.Мој_14:13, 4.Мој_5:8

8. А кад свештеник принесе чију жртву паљеницу, кожа од жртве коју принесе његова је.

9. И сваки дар печен у пећи или зготовљен у котлићу или у тави, онога је свештеника који га принесе.

3.Мој_2:3, 3.Мој_2:10, 3.Мој_5:13, 4.Мој_5:9, 4.Мој_18:9, 1.Кор_9:7

10. И сваки дар замијешен с уљем или сух, свијех је синова Ароновијех, како једнога тако другога.

11. А ово је закон за жртву захвалну, која се принесе Господу:

3.Мој_3:1, 3.Мој_22:18

12. Ако би је ко приносио да захвали, нека принесе на жртву захвалну колаче без квасца замијешене с уљем и погаче без квасца намазане уљем, и бијелога брашна попржена с тијем колачима замијешеним с уљем.

3.Мој_2:4, 4.Мој_6:15

13. Осим колача хљеб кисели нека принесе за принос свој са жртвом захвалном, којом захваљује.

Амос_4:5

14. И од свега што приноси нека принесе по једно за жртву подигнуту Господу; и то ће бити онога свештеника који покропи крвљу од жртве захвалне.

4.Мој_18:8

15. А месо од жртве захвалне, којом се захваљује, нека се поједе онај дан кад се принесе; и нека не остаје ништа до јутра.

3.Мој_22:30, 1.Кор_10:18, Јев_3:13

16. Ако ли принесе жртву ради завјета или од воље, нека се једе онај дан кад се принесе; ако што остане, нека се поједе сјутрадан.

3.Мој_19:6

17. Ако ли што меса од те жртве остане до трећега дана, нека се сажеже огњем.

18. Ако ли би ко трећи дан јео меса од жртве захвалне, неће бити угодан онај који је принио, нити ће му се она примити, него ће бити мрска, и ко би је год јео, носиће гријех свој.

1 Мој._4:4, 3.Мој_11:10, 4.Мој_18:27, Приче_15:8, Проп_5:1, Јер_6:20, Амос_5:22

19. И месо које би се дотакло чега нечистога, да се не једе, него нека се сажеже огњем; а друго месо може јести ко је год чист.

20. А ко би јео меса од жртве захвалне принесене Господу, а не би био чист, тај да се истријеби из народа својега.

1 Мој._17:14, 3.Мој_15:3, 5.Мој_26:14

21. И ко се дотакне чега нечистога, или нечиста човјека или нечиста живинчета, или којега му драго гада нечистога, па једе меса од жртве захвалне принесене Господу, тај да се истријеби из народа својега.

3.Мој_11:24, 3.Мој_11:28, 3.Мој_12:1, 3.Мој_13:1, 3.Мој_15:1, 3.Мој_22:4, 1.Сам_20:26

22. И рече Господ Мојсију говорећи:

23. Кажи синовима Израиљевим, и реци: не једите сала од вола ни од овце ни од козе.

3.Мој_3:17, 1.Сам_2:29

24. Може се узети за сваку потребу сало од живинчета које цркне или га звјерка раздре; али га не једите;

25. Ко ли би јео сало од стоке коју приноси човјек на жртву огњену Господу, нека се истријеби из народа својега онај који једе.

26. Ни крви не једите у становима својим ни од птице нити од којега живинчета.

1 Мој._9:4, 3.Мој_3:17, 3.Мој_17:10, 5.Мој_12:16, 1.Сам_14:33, Дап_15:20

27. Сваки који би јео какову крв, нека се истријеби из народа својега.

28. Опет рече Господ Мојсију говорећи:

29. Кажи синовима Израиљевим, и реци: ко приноси жртву своју захвалну Господу, нека донесе Господу принос свој од жртве захвалне.

3.Мој_3:1, 1.Сам_2:13

30. Својим рукама нека донесе што се сажиже Господу, сало с грудима нека донесе, и груди нека се обрну тамо и амо на жртву пред Господом.

2.Мој_29:24, 2.Мој_29:27, 3.Мој_8:27, 4.Мој_6:20

31. А свештеник нека запали сало на олтару, груди пак нека буду Арону и синовима његовијем.

3.Мој_3:5, 3.Мој_3:11

32. И десно плеће од својих жртава захвалних подајте свештенику да буде жртва подигнута.

3.Мој_9:21, 4.Мој_6:20, 1.Сам_9:24

33. А који између синова Ароновијех принесе крв и сало од жртве захвалне, њему нека буде десно плеће.

34. Јер груди што се обрћу и плеће што се подиже узех од синова Израиљевих од свијех њиховијех жртава захвалних, и дадох Арону свештенику и синовима његовијем законом вјечним да се узимају од синова Израиљевих.

2.Мој_29:28, 3.Мој_10:14, 4.Мој_18:18, 5.Мој_18:3

35. То је помазанога Арона и помазаних синова његовијех од огњених жртава Господњих од дана кад их доведе да врше службу свештеничку Господу.

36. То заповједи Господ да им од дана кад их помаза дају синови Израиљеви законом вјечним од кољена на кољено.

2.Мој_40:13, 2.Мој_40:15, 3.Мој_8:12, 3.Мој_8:30, Јев_7:18, Јев_7:26, Јев_8:1, Јев_8:11

37. То је закон за жртву паљеницу, за дар, за жртву ради гријеха и за жртву ради пријеступа, и за освештање и за жртву захвалну,

2.Мој_29:1, 3.Мој_6:9, 3.Мој_6:20, 3.Мој_6:25

38. Што је Господ заповједио Мојсију на гори Синајској кад заповједи синовима Израиљевим у пустињи Синајској да приносе жртве своје Господу.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.