Трећа књига Мојсијева - Левитска

13. Обиљежје губе на људима и хаљинама.

1. Јоште рече Господ Мојсију и Арону говорећи:

2. Човјек у којега би на кожи тијела његова био оток или краста или бубуљица, и било би на кожи тијела његова налик на губу, нека се доведе к Арону свештенику или ка којему сину његову свештенику.

3.Мој_10:10, 5.Мој_17:8, 5.Мој_24:8, 5.Мој_28:27, Иса_3:17, Језек_22:26, Лк_17:11, Јв_13:8

3. И нека свештеник види бољетицу на кожи тијела његова; ако длака на бољетици буде побијељела и бољетица буде на очи нижа од остале коже тијела његова, онда је губа; па кад је види свештеник прогласиће га да је нечист.

4. Ако ли буде бијела бубуљица на кожи тијела његова и не буде на очи нижа од остале коже нити длака на њој побијељела, онда нека затвори свештеник за седам дана човјека са таквом бољетицом.

5. А седмога дана нека види свештеник; ако опази да је бољетица остала како је била и није се даље разишла по кожи, нека га затвори свештеник опет за седам дана.

6. И нека га свештеник опет види седмога дана, па ако опази да се бољетица смањила и није се даље разишла по кожи; прогласиће га свештеник да је чист; краста је; и он нека опере хаљине своје и биће чист.

3.Мој_11:25, 3.Мој_14:8

7. Ако ли се даље рашири краста по кожи његовој, пошто га свештеник види и прогласи да је чист, наново нека се покаже свештенику;

8. Ако види свештеник да се краста раширила по кожи његовој, прогласиће свештеник да је нечист; губа је.

2.Сам_3:29

9. Кад је губа на човјеку, нека га доведу к свештенику.

2.Цар_5:3

10. И свештеник нека га види; ако буде бијел оток на кожи и длака буде побијељела, ако би и здраво месо било на отоку,

4.Мој_12:10, 4.Мој_12:12, 2.Цар_5:27, 2.Дн_26:19, Лк_5:14, Лк_17:14

11. Губа је застарјела на кожи тијела његова; зато ће га свештеник прогласити да је нечист, и неће га затворити, јер је нечист.

12. Ако ли се губа изаспе по кожи и покрије сву кожу човјеку од главе до пете, гдје би год свештеник очима погледао,

13. Кад свештеник види да је губа покрила сву кожу на њему, прогласиће да је човјек чист, јер је све побијељело, па је чист.

14. Али ако се покаже на њему дивље месо, биће нечист.

15. Па кад свештеник види дивље месо, прогласиће га да је нечист; оно је дивље месо нечисто, губа је.

5.Мој_24:8

16. А кад би се дивље месо промијенило и побијељело, нека дође к свештенику.


Лк_5:12

17. И кад види свештеник да је бољетица побијељела, свештеник ће прогласити да је чист; чист је.

5.Мој_32:39, Псал_147:3

18. Кад у кога на кожи буде чир, па прође,

2.Мој_9:9, 2.Мој_15:26, 5.Мој_28:27, 2.Цар_20:7, Јов_2:7, Псал_38:3, Иса_38:21

19. А послије на мјесту гдје је био чир изађе оток бијел или бубуљица бијела и црвенкаста, нека се покаже свештенику.

20. Ако свештеник види да је на очи нижа од остале коже и длака на њој побијељела, прогласиће га свештеник да је нечист, губа је, изашла је из чира.

21. Ако ли свештеник гледајући види да није длака на њој побијељела нити је нижа од коже, него се смањила, онда ће га затворити свештеник за седам дана.

22. Ако се рашири по кожи, онда ће га свештеник прогласити да је нечист; болест је.

23. Ако ли остане на свом мјесту бубуљица и не рашири се, ожиљак је од чира; зато ће га свештеник прогласити да је чист.

Приче_28:13, Лк_5:14, Лк_17:14, 1.Кор_5:5, Гал_6:1, 1.Пт_4:2

24. Ако се ко по кожи ожеже огњем, па пошто се залијечи остане бубуљица бијела и црвенкаста или само бијела,

25. Нека га види свештеник; ако длака на бубуљици буде побијељела и ако на очи буде нижа него кожа, губа је, изашла је из ожеглине; зато ће га свештеник прогласити да је нечист; губа је.

3.Мој_4:6, 4.Мој_12:10, 2.Сам_3:29, 2.Цар_5:27, 2.Дн_26:19, Лк_5:12

26. Ако ли свештеник види да на бубуљици нема бијеле длаке нити је нижа од коже, него се смањила, затвориће га за седам дана.

27. Па ће је седмога дана погледати свештеник; ако се буде раширила по кожи, тада ће га свештеник прогласити да је нечист; губа је.

3.Мој_10:10, Јер_15:19, Језек_22:26

28. Ако ли бубуљица буде остала на свом мјесту, и не буде се раширила по кожи, него се смањила, онда је рана од тога што се ожегао; зато ће га свештеник прогласити да је чист, јер је ожиљак од ожеглине.

29. Ако у човјека или у жене буде бољетица на глави или на бради,

30. Свештеник нека види бољетицу; ако на очи буде нижа од остале коже и на њојзи длака жућкаста и танка, свештеник ће прогласити да је нечист; оспа је, губа на глави или на бради;

5.Мој_24:8, 5.Мој_28:27, Иса_3:17, Мал_2:7, 1.Кор_12:9

31. А кад свештеник види бољетицу, и опази да на очи није нижа од остале коже и да нема на њој црне длаке, тада ће затворити свештеник за седам дана онога на ком је оспа.

32. Па кад свештеник седми дан види а оспа се није даље разишла нити длака на њој пожутјела, нити је на очи оспа нижа од коже,

33. Тада нека се обрије, али оспу да не обрије, и свештеник нека затвори још за седам дана онога на ком је оспа.

Јов_1:20, Рим_8:13

34. И седмога дана нека свештеник опет види оспу; ако опази да се оспа није даље разишла по кожи нити је на очи ниже од остале коже, тада ће га прогласити свештеник да је чист, па нека опере хаљине своје, и биће чист.

35. Ако ли се рашири оспа по кожи, пошто буде проглашен да је чист,

36. Тада нека га види свештеник; ако се буде раширила оспа по кожи, нека више не гледа свештеник има ли жутијех длака; нечист је.

37. Ако ли опази да је оспа остала гдје је била и да је црна длака израсла по њој, залијечила се оспа, чист је, и свештеник ће прогласити да је чист.

3.Мој_10:10, Јер_15:19, Језек_22:26, Језек_44:23

38. Кад у човјека или у жене буду бубуљице по кожи тијела њихова, бубуљице бијеле,

39. Свештеник нека види; ако на кожи тијела његова буду бијеле бубуљице мале, бијела је оспа, изашла по кожи, чист је.

40. Коме опадне коса с главе, ћелав је, чист је.

Иса_15:2, Амос_8:10

41. Ако му сприједа опадне коса с главе, пола је ћелав, и чист је.

42. Кад на глави сасвијем ћелавој или пола ћелавој буде бијела и црвенкаста бољетица, губа је, изашла на глави свој ћелавој или пола ћелавој.

43. И нека га види свештеник; ако опази да је бијел и црвенкаст оток на глави свој ћелавој или пола ћелавој налик на губу по кожи осталога тијела,

3.Мој_10:10, Језек_22:26

44. Човјек је губав, нечист је, и свештеник ће га прогласити да је нечист; губа му је на глави.

45. А губавац на ком је та болест, нека иде у хаљинама раздртијем и гологлав, и уста нека застре, и нека виче: нечист, нечист.

1.Цар_8:37, Јов_39:37, Јов_42:6, Псал_61:1, Псал_72:12, Иса_6:5, Плач_4:15, Језек_24:17, Језек_24:22, Мих_3:7, Лк_17:12, Отк_21:4

46. Докле је год болест на њему, нека буде нечист; нечист је, нека живи сам, иза окола нека му буде стан.

4.Мој_5:2, 4.Мој_12:14, 2.Цар_7:3, 2.Дн_26:21, Лк_17:12, 1.Кор_5:5, 2.Сол_3:6, Јев_12:15

47. И ако на хаљини буде губа, на хаљини вуненој или ланеној,

3.Мој_14:55, Иса_59:6, Језек_16:16, Зах_3:4, Рим_1:21, Рим_13:12, Јд_1:23

48. Или на основи или на поучици од лана или од вуне, или на кожи, или на чем год од коже,

49. И ако бољетица буде зеленкаста или црвенкаста на хаљини или на кожи или на основи или на поучици или на чем год од коже, губа је, и нека се покаже свештенику.

50. И кад види свештеник болест, нека затвори за седам дана ствар на којој је губа.

Јер_15:19, Језек_44:23

51. И седмога дана ако види да се даље разишла болест по хаљини или по основи или по поучици или по кожи или по чему год од коже, љута је губа болест она, ствар је нечиста.

3.Мој_14:44, Језек_16:43

52. Зато нека спали ону хаљину или основу или поучицу од вуне или од лана, или што год буде од коже, на чем буде болест; јер је љута губа, огњем нека се спали.

53. Ако ли опази свештеник да се болест није разишла по хаљини или по основи или по учици, или по чему год од коже,

54. Тада нека заповједи свештеник да се опере оно на чем је болест, па онда нека затвори опет за седам дана.

55. Па нека види свештеник пошто се опере ствар на којој је болест, и ако опази да болест није промијенила боје своје, ако се и не буде даље разишла, ствар је нечиста, спали је огњем; јер је љута губа на горњој или на доњој страни.

56. Ако ли види свештеник да се мјесто смањило пошто је опрано, онда нека откине од хаљине или од коже или од основе или од поучице.

57. Ако ли се опет покаже на хаљини или на основи или на поучици или на чем год од коже, губа је која се шири, огњем спали оно на чем буде.

58. А хаљину или основу или поучицу или што му драго од коже, кад опереш, па отиде с њега та болест, опери још једном, и биће чисто.

59. Ово је закон за губу на хаљини вуненој или ланеној, или на основи или на поучици, или на чем год од коже, како се може знати је ли што чисто или нечисто.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.