Четврта књига Мојсијева - Бројеви

29. Понављање закона о жртвама о трубном дану, о дану очишћења и о свечаности у сјеници.

1. А седмога мјесеца први дан да имате свети сабор; посла ропскога ниједнога не радите; то да вам је трубни дан.

3.Мој_23:24, 4.Мој_10:10, Псал_89:15, Иса_27:13, Зах_9:14, Мк_16:15, 1.Кор_15:52, Отк_8:6

2. И принесите жртву паљеницу за мирис угодни Господу, једно теле, једнога овна, седам јагањаца од године здравијех;

3. А дар уз њих бијелога брашна смијешана с уљем три десетине уз теле и двије десетине уз овна,

4.Мој_29:9

4. И по једну десетину уза свако јагње од седам јагањаца;

5. И једнога јарца за гријех, ради очишћења вашега;

4.Мој_29:11

6. Осим жртве паљенице у почетку мјесеца и дара њезина, и осим свагдашње жртве паљенице и дара њезина и наљева њиховијех по уредби њиховој, за мирис угодни, за жртву огњену Господу.

2.Мој_29:38, 3.Мој_6:9, 4.Мој_15:11, 4.Мој_28:3, 4.Мој_28:11, Дан_12:11

7. И десети дан тога мјесеца седмога да имате свети сабор; и мучите душе своје; не радите никакога посла;

3.Мој_16:29, 3.Мој_23:27, Језд_8:21, Псал_35:13, Иса_58:5, Мт_5:4, Лк_13:3, 1.Кор_9:27, 2.Кор_7:9, Јак_4:9

8. Него принесите Господу за мирис угодни жртву паљеницу, једно теле, једнога овна, седам јагањаца од године, а нека вам је здраво;

3.Мој_22:20, 4.Мој_28:19, 4.Мој_29:8, 5.Мој_15:21, 5.Мој_17:1

9. И дар уз њих бијелога брашна помијешана с уљем три десетине уз теле, двије десетине уз овна,

10. По једну десетину уза свако јагње од онијех седам јагањаца;

11. Јарца једнога за гријех, осим жртве за гријех ради очишћења, и осим свагдашње жртве паљенице и дара њезина и наљева њиховијех.

3.Мој_16:3, 3.Мој_16:5

12. И петнаести дан тога мјесеца седмога да имате свети сабор; ниједнога посла ропскога не радите; него празнујте празник Господу седам дана.

2.Мој_23:16, 2.Мој_34:22, 3.Мој_23:33, 5.Мој_16:13, Језд_3:4, Језек_45:25

13. И принесите жртву паљеницу, огњену жртву за угодни мирис Господу, тринаест телаца два овна, четрнаест јагањаца од године, а нека су здрави;

Језд_3:4, Дан_9:24, Јев_7:18, Јев_8:13, Јев_10:1, Јев_10:15

14. И дар уз њих брашна бијелога смијешана с уљем по три десетине уза свако теле од тринаест телаца, по двије десетине уза свакога овна од она два овна,

15. И по једну десетину уза свако јагње од онијех четранаест јагањаца;

16. И једнога јарца за гријех, осим свагдашње жртве паљенице и дара њезина и наљева њезина.

17. А други дан дванаест телаца, два овна, четранаест јагањаца од године здравијех,

18. И дар њихов и наљев њихов, уз теоце, уз овнове и уз јагањце, по броју њихову, како је уређено;

3.Мој_2:1, 4.Мој_15:12, 4.Мој_28:7, 4.Мој_28:14

19. И јарца једнога за гријех, осим свагдашње жртве паљенице и дара њезина и наљева њезина.

20. А трећи дан једанаест телаца, два овна и четранаест јагањаца од године здравијех;

21. И дарове њихове и наљеве њихове, уз теоце, уз овнове и уз јагањце, по броју њихову, како је уређено;

22. И једнога јарца за гријех, осим свагдашње жртве паљенице и дара њезина и наљева њезина.

23. А четврти дан десет телаца, два овна, четрнаест јагањаца од године здравијех;

24. И дар њихов и наљеве њихове, уз теоце, уз овнове и уз јагањце, по броју њихову, како је уређено;

25. И једнога јарца за гријех, осим свагдашње жртве паљенице и дара њезина и наљева њезина.

26. А пети дан девет телаца, два овна, четрнаест јагањаца од године здравијех;


Јев_7:26, 1.Пт_1:19, Отк_5:6

27. И дар њихов и наљеве њихове, уз теоце, уз овнове и уз јагањце, по броју њихову, како је уређено;

28. И једнога јарца за гријех, осим свагдашње жртве паљенице и дара њезина и наљева њезина.

29. А шести дан осам телаца, два овна, четрнаест јагањаца од године здравијех,

30. И дар њихов и наљеве њихове, уз теоце, уз овнове и уз јагањце, по броју њихову, како је уређено;

31. И једнога јарца за гријех, осим свагдашње жртве паљенице и дара њезина и наљева њезина.

32. А седми дан седам телаца, два овна, четрнаест јагањаца од године здравијех,

33. И дар њихов и наљеве њихове, уз теоце, уз овнове и уз јагањце, по броју њихову, како је уређено;

34. И јарца за гријех, осим свагдашње жртве паљенице и дара њезина и наљева њезина.

35. А осми дан да вам је празник; ниједнога посла ропскога не радите.

3.Мој_23:36, Нем_8:18, Псал_47:5, Иса_11:10, Иса_54:1, Иса_60:1, Мт_28:1, Јв_7:37, Јев_1:3, Јев_4:9, Отк_7:9, Отк_7:15, Отк_11:15

36. Него принесите жртву паљеницу, жртву огњену за угодни мирис Господу, једно теле, једнога овна, седам јагањаца од године здравијех,

37. И дар њихов и наљеве њихове, уз теле, уз овна и уз јагањце, по броју њихову, како је уређено;

38. И једнога јарца за гријех, осим свагдашње жртве паљенице и дара њезина и наљева њезина.

39. То приносите Господу на празнике своје, осим онога што бисте по завјету или од своје воље принијели за жртве паљенице или дарове или наљеве или жртве захвалне.

3.Мој_7:11, 3.Мој_7:16, 3.Мој_22:21, 3.Мој_22:23, 3.Мој_23:2, 3.Мој_23:38, 4.Мој_6:21, 5.Мој_12:6, 1.Дн_23:31, Нем_10:33, Иса_1:14, 1.Кор_10:31

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.