Псалми Давидови

47. Бог је цар. Начелнику пјевачком. Синова Корејевих. Псалам.

1. Сви народи, запљештите рукама, покликните Богу гласом радоснијем.

2. Јер је вишњи Господ страшан, цар велики над свом земљом.

5.Мој_7:21, Нем_1:5, Псал_68:35, Мал_1:14

3. Покори нам народе и племена под ноге наше.

Псал_18:47, Псал_81:14

4. Избра нам достојање наше, красоту Јакова, који му омиље.


1.Пт_1:4

5. Иде Бог уз подвикивање, Господ уз глас трубни.

Псал_24:7, Дап_1:9, Еф_4:8, 1.Тим_3:16

6. Појте Богу, појте; појте цару нашему, појте;

7. Јер је Бог цар од све земље, појте пјесму.

Зах_14:9, 1.Кор_14:15

8. Бог царује над народима; Бог сједи на светом пријестолу свом.

9. Кнезови народни састављају се с народом Бога Аврамова. Јер су штитови земаљски Божији. Да је узвишен!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.