Пета књига Мојсијева - Закони поновљени

16. О трима годишњим главним празницима; о судијама и управитељима.

1. Држи мјесец Авив, те слави пасху Господу Богу својему, јер мјесеца Авива извео те је Господ Бог твој из Мисира ноћу.

2.Мој_12:2, 3.Мој_23:5, 4.Мој_9:2, Јв_18:28, 1.Кор_5:7, Јев_11:28

2. И закољи пасху Господу Богу својему, од крупне и ситне стоке, на мјесту које избере Господ да ондје настани име своје.

2.Мој_12:5, 2.Дн_35:7, Мт_26:2, Мк_14:12, Лк_22:8, Лк_22:15, 1.Кор_5:7

3. Не једи с њом хљеба киселога; седам дана једи с њом пријесан хљеб, хљеб невољнички, јер си хитећи изашао из земље Мисирске, па да се опомињеш дана кад си изашао из Мисира, док си год жив.

2.Мој_12:15, 2.Мој_12:19, 2.Мој_12:39

4. И да се не види у тебе квасац за седам дана нигдје међу границама твојим, и да не остане преко ноћ ништа до јутра од меса које закољеш први дан увече.

2.Мој_12:10, 2.Мој_23:18

5. Не можеш клати пасхе на сваком мјесту свом које ти да Господ Бог твој;

6. Него на мјесту које избере Господ Бог твој да ондје настани име своје, ондје кољи пасху увече о сунчаном заходу у исто вријеме кад си пошао из Мисира.


Мт_27:46, Јв_2:13

7. А пеци је и једи на мјесту које избере Господ Бог твој; и сјутрадан вративши се иди у своје шаторе.

2.Мој_12:8, 2.Цар_23:23, 2.Дн_35:13, Јв_2:13

8. Шест дана једи пријесне хљебове, а седми дан да је празник Господњи, тада не ради ништа.

2.Мој_12:16, 3.Мој_23:8

9. Седам недјеља наброј; кад стане срп радити по љетини, онда почни бројити седам недјеља.

2.Мој_23:16, 3.Мој_23:15, 4.Мој_28:26, Дап_2:1

10. Тада празнуј празник недјеља Господу Богу својему; што можеш приноси драговољно како те буде благословио Господ Бог твој.

Приче_10:22, Јоило_2:14, 1.Кор_16:2

11. И весели се пред Господом Богом својим ти и син твој и кћи твоја и слуга твој и слушкиња твоја, и Левит који буде у мјесту твојем, и дошљак и сирота и удовица, што буду код тебе, на мјесту које избере Господ Бог твој да ондје настани име своје.


Лк_14:12

12. И опомињи се да си био роб у Мисиру, те чувај и твори уредбе ове.

1 Мој._15:13, 5.Мој_15:15, 5.Мој_25:6, Псал_105:23, Псал_105:25

13. Празник сјеница празнуј седам дана, кад збереш с гумна својега и из каце своје.

3.Мој_23:24, 4.Мој_29:12, Јер_40:10

14. И весели се на празник свој ти и син твој и кћи твоја и слуга твој и слушкиња твоја, и Левит и дошљак и сирота и удовица, што буду у мјесту твојем.

5.Мој_26:11, Нем_8:9, Проп_9:7, Иса_12:1, Иса_25:6, Иса_30:29

15. Седам дана празнуј празник Господу Богу својему на мјесту које избере Господ, кад те благослови Господ Бог твој у свакој љетини твојој и у сваком послу руку твојих; и буди весео.

16. Три пута у години нека дође свако мушко пред Господа Бога твојега на мјесто које избере: на празник пријеснијех хљебова, на празник недјеља и на празник сјеница, али нико да не дође празан пред Господа;

2.Мој_34:23, 1.Сам_6:3, Псал_84:8

17. Него сваки с даром од онога што има, према благослову Господа Бога твојега којим те је даривао.

18. Судије и управитеље постави себи по свијем мјестима која ти да Господ Бог твој по племенима твојим, и нека суде народу право.

1.Сам_8:1, 2.Дн_19:8, Језд_7:25

19. Не изврћи правде и не гледај ко је ко; не примај поклона; јер поклон зашљепљује очи мудрима и изврће ријечи праведнима.

2.Мој_23:2, 2.Мој_23:8, 3.Мој_19:15, 1.Сам_8:3, Јов_31:21, Приче_17:23, Приче_24:23, Проп_7:7, Иса_1:17, Иса_1:23, Дап_10:34

20. Сасвијем иди за правдом, да би био жив и наслиједио земљу коју ти даје Господ Бог твој.

5.Мој_4:1, 5.Мој_16:18, Језек_18:5

21. Не сади луга ни од каквијех дрвета код олтара Господа Бога својега, који начиниш;

2.Мој_34:13, Суд_3:7, 1.Цар_14:15, 2.Цар_17:16, 2.Дн_33:3

22. И не подижи никакога лика; на то мрзи Господ Бог твој.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.