Трећа књига Мојсијева - Левитска

3. Закон о жртвама захвалнијем.

1. Кад ко приноси жртву захвалну, ако од говеда приноси, мушко или женско нека принесе здраво пред Господом.

3.Мој_22:21, 4.Мој_7:59

2. И нека метне руку своју на главу жртви својој, и нека је свештеник закоље на вратима шатора од састанка, и крвљу њезином нека синови Аронови свештеници покропе олтар озго унаоколо.

2.Мој_29:10, 4.Мој_8:12, Иса_53:4, 2.Кор_5:21, Јев_9:28, 1.Пт_2:24, 1.Пт_3:18

3. Потом нека свештеник принесе од жртве захвалне оно што се пали Господу, сало што покрива цријева и све сало што је на њима;

4. И оба бубрега и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу што је на јетри, нека је извади с бубрезима.

5. И нека то запале синови Аронови на олтару заједно са жртвом паљеницом, која буде на дрвима на огњу. То је жртва огњена на угодни мирис Господу.

2.Мој_29:13, 1.Сам_2:15

6. Ако ли од ситне стоке приноси на жртву захвалну Господу, мушко или женско нека принесе здраво.


2.Кор_5:21, Тит_2:11, Јев_7:26, 1.Пт_1:19

7. Ако приноси јагње на жртву, нека га принесе пред Господом;

8. И нека метне руку своју на главу жртви својој, и нека је закоље пред шатором од састанка; и нека покропе синови Аронови крвљу њезином олтар озго унаоколо.

9. Потом нека свештеник принесе од жртве захвалне оно што се пали Господу, сало, цио реп до леђа, сало што покрива цријева и све сало што је на цријевима;

10. И оба бубрега и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу на јетри, с бубрезима нека је извади;

11. И нека запали свештеник на олтару; то је јело од жртве огњене Господу.

3.Мој_21:6, 3.Мој_21:8, 3.Мој_21:17, 3.Мој_21:21, 4.Мој_28:2, Језек_44:7, Мал_1:7, Мал_1:12

12. Ако ли приноси козу, нека је принесе пред Господом.

13. И нека јој метне руку своју на главу, и нека је закоље пред шатором од састанка, и нека синови Аронови покропе крвљу њезином олтар озго унаоколо.

14. Потом нека свештеник принесе од ње на жртву што се пали Господу, сало што покрива цријева и све сало што је на цријевима,

15. И оба бубрега, и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу на јетри, с бубрезима нека је извади;

16. И нека запали свештеник на олтару; то је јело од жртве огњене за угодни мирис. Све је сало Господње.

3.Мој_7:23, 1.Сам_2:15, 2.Дн_7:7

17. Вјечан закон нека вам буде од кољена до кољена у свијем становима вашим: да не једете сала ни крви.

1 Мој._9:4, 3.Мој_6:18, 3.Мој_7:36, 3.Мој_17:7, 3.Мој_17:10, 3.Мој_23:14, 5.Мој_12:16, 1.Сам_14:33, Језек_44:7, Језек_44:15

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.