Недавно су, у издању Института за књижевност, објављена прва четири тома критичког издања изабраних дела Бране Цветковића