Прича се како ће и “Почетак буне против дахија” олатиничити… Боже мили, чуда великога!