Човека не треба сводити на његову „свест“, мишљење, разум или „ум“: он је више од свега тога