У најбољем случају, маркиз де Сад је памфлетист злочина и перверзије. Али, за хипермодерног интелектуалца, дело маркиза де Сада је мисаони изазов