“Одраз” душе је, као оно што припада Богу, Бог, а она сама је зато оно што она сама јесте.