Дан: 13. октобра 2018.

1 Minute
ЈЕЗИКОСЛОВЉЕ САТИРА

Лукијан из Самосате: ТУЖБА КОНСОНАНТА СИГМА ПРОТИВ КОНСОНАНТА ТАУ

Лу­ки­јан из Са­мо­са­те (око 120. и после 180. године н. е.) – најпознатији хеленски сатиричар, пореклом Сиријац. Извргавао је руглу филозофски догматизам, религијско лицемерје, историографске, језичке и књижевне девијације, као и рђаве стране оновремене...
Читај даље