Књига пророка Језекиља

40. Утвара новога храма. Његове предње просторије, врата и тријемови.

1. Двадесет пете године робовања нашега, у почетку године, десети дан мјесеца, четрнаесте године од како се узе град, исти дан дође нада ме рука Господња и одведе ме онамо.

Језек_1:3, Језек_33:21

2. Утварама Божјим одведе ме у земљу Израиљеву, и постави ме на гору врло високу, на којој бијаше с југа као саграђен град.

Језек_8:3, Језек_41:1, Језек_43:12, Отк_21:10

3. И одведе ме онамо, и гле, човјек, који на очи бијаше као од мједи, с ужем ланенијем у руци и с трском мјерачком, и стајаше на вратима.

Језек_42:16, Језек_43:6, Језек_47:3, Дан_10:6, Отк_11:1

4. И проговори ми тај човјек: сине човјечји, гледај очима својим и слушај ушима својим, и узми на ум све што ћу ти показати, јер си доведен овамо да ти покажем; кажи дому Израиљеву све што видиш.

5.Мој_32:46, Језек_2:7, Језек_3:17, Језек_43:10

5. И гле, бјеше зид споља око дома, а у руци оном човјеку трска мјерачка од шест лаката, а лакат бјеше с подланице дужи од обичнога; и измјери грађевину у ширину, и бјеше једна трска, и у висину, и бјеше једна трска.

Иса_26:1, Језек_41:9

6. Па дође на врата која бијаху према истоку, и изиде уз басамаке, и измјери један праг вратима, и бјеше у ширину једна трска, и други праг, и бјеше у ширину једна трска;

Језек_40:22, Језек_40:24, Језек_42:15, Језек_43:17, Језек_44:1

7. И клијети, и свака бјеше једну трску дуга и једну трску широка; а између клијети бјеше пет лаката; и праг на вратима код тријема на унутрашњим вратима, и бјеше с једне трске.

1.Дн_9:18, Језек_40:21, Језек_40:29

8. И измјери тријем на вратима унутрашњим, и бјеше једна трска.

9. И измјери тријем на вратима, и бјеше осам лаката; и довратнике им, и бјеху два лакта; а тријем на вратима бјеше изнутра;

Језек_41:21

10. И клијети код врата према истоку бјеху три амо и три тамо, једне мјере све три, и једне мјере бјеху довратници тамо и амо.

1.Дн_26:12, Нем_13:5, Нем_13:9, Нем_13:12, Пес_1:4, Иса_26:20, Јер_35:2, Језек_40:7, Језек_40:29

11. И измјери ширину вратима, и бјеше десет лаката, и тринаест лаката бјеше у дужину вратима.

12. И пред клијетима бјеше мјеста један лакат, и за један лакат бјеше мјеста с друге стране, и у свакој клијети бјеше шест лаката отуда и шест лаката одовуда.

13. Послије измјери врата од крова једне клијети до крова друге, и бјеше у ширину двадесет и пет лаката, врата према вратима.

14. И начини довратнике од шездесет лаката, и пред довратницима тријем на вратима унаоколо.

2.Мој_27:9, 3.Мој_6:16, Псал_65:4, Псал_84:2, Псал_87:4, Псал_100:4, Иса_54:2, Иса_60:8, Иса_62:9, Језек_8:7, Језек_41:21, Језек_42:1

15. И од лица врата на која се улази до лица тријема на унутрашњим вратима бијаше педесет лаката.

16. И бијаху прозори на клијетима и на довратницима њиховијем сужени унутра око врата, тако и на тријемовима, прозори бијаху изнутра свуда унаоколо, и по довратницима палме.

Језек_40:22, Језек_40:25, Језек_41:3, Језек_41:16

17. Потом ме уведе у спољашњи тријем, и гле, бијаху клијети и под начињен свуда унаоколо у тријему, тридесет клијети на поду.

Језек_40:44, Језек_41:10, Језек_42:1, Језек_45:5, Отк_11:2

18. А тај под покрај врата према дужини врата бијаше нижи под.

19. Потом измјери ширину од лица доњих врата до лица унутрашњега тријема споља, и бјеше сто лаката к истоку и сјеверу.

Језек_40:47

20. И врата која бјеху к сјеверу на тријему спољашњем измјери у дужину и у ширину;

Језек_40:24, Језек_44:4

21. И бијаху три клијети тамо и три амо, и довратници им и тријемови бијаху исте мјере као у првијех врата; педесет лаката бијаше у дужину а у ширину двадесет и пет лаката;

Језек_40:24, Језек_40:29

22. И прозори им и тријемови и палме бијаху на мјеру као на вратима која гледају на исток, и иђаше се к њима уз седам басамака, и тријемови бијаху пред њима.

23. И врата од унутрашњега тријема бијаху према вратима сјевернијем и источнијем, и измјери од врата до врата, и бјеше сто лаката.

Језек_40:19

24. Послије ме одведе к југу, и гле, бјеху врата према југу; и измјери им довратнике и тријемове, и бјеше иста мјера.

25. И бијаху прозори на њима и на тријемовима њиховијем унаоколо као они прозори; педесет лаката бијаше у дужину и двадесет и пет лаката у ширину.

1.Цар_6:4, Иса_54:12

26. И иђаше се к њима уза седам басамака, и тријемови бијаху пред њима, и палме једна отуда а једна одовуда по довратницима.

27. И врата од унутрашњега тријема бијаху према југу; и измјери од врата до врата к југу, и бјеше сто лаката.

Језек_40:19, Језек_41:13

28. Тада ме уведе у унутрашњи тријем јужнијем вратима; и измјери јужна врата, и бјеше иста мјера.

29. И клијети њихове и довратници и тријемови бијаху исте мјере, и прозори на њима и на тријемовима унаоколо; педесет лаката бијаше у дужину и двадесет и пет лаката у ширину.

1.Цар_6:5, 1.Цар_6:10, 1.Дн_28:11, 2.Дн_3:9, 2.Дн_31:11, Нем_10:38, Нем_12:44, Нем_13:5, Нем_13:9, Нем_13:12, Јер_35:2, Јер_36:10

30. И тријемови бијаху унаоколо, двадесет и пет лаката у дужину и пет лаката у ширину.

31. И тријемови им бијаху према спољашњем тријему, и палме по довратницима, и уз осам басамака иђаше се к њима.

Псал_92:12, Пес_7:7, Јер_10:5

32. Потом ме одведе у унутрашњи тријем к истоку, и измјери врата, и бјеше иста мјера;

33. И клијети им и довратници и тријемови бјеху исте мјере; и бјеху прозори на њима и на тријемовима њиховијем унаоколо; у дужину бјеше педесет лаката а у ширину двадесет и пет лаката;

34. И тријемови им бјеху према спољашњем тријему, и палме по довратницима и тамо и амо, и уз осам басамака иђаше се к њима.

35. Потом одведе ме на сјеверна врата и измјери их, и бјеху исте мјере.

36. Тако и клијети им и довратници и тријемови и прозори унаоколо; у дужину педесет лаката а у ширину двадесет и пет лаката.

37. И довратници им бијаху према спољашњем тријему, и палме по довратницима и тамо и амо, и уз осам басамака иђаше се к њима.

38. И клијети с вратима бијаху код довратника тијех врата, ондје се праху жртве паљенице.

3.Мој_1:9, 3.Мој_3:11, Језек_40:44, Јев_9:14

39. А у тријему од врата бијаху два стола с једне стране и два стола с друге стране да се на њима кољу жртве паљенице и жртве за гријех и за кривицу;

3.Мој_4:2, 3.Мој_5:6, 3.Мој_6:6, 3.Мој_7:1, 3.Мој_14:12, 3.Мој_19:21, 4.Мој_6:12, Иса_53:5, 2.Кор_5:21, Тит_2:14, Јев_10:12, Јев_10:14, 1.Пт_1:18, Отк_5:9

40. И на страни споља како се улази на сјеверна врата бијаху два стола, и на другој страни у тријему од истијех врата бијаху два стола;

41. Четири стола бјеху с једне стране и четири с друге стране уз врата, осам столова, на којима се кољаше.

42. А четири стола за жртву паљеницу бјеху од тесанога камена, у дужину подруг лакта, и подруг лакта у ширину а у висину један лакат, и на њима се остављаше оруђе којим се кољаху жртве паљенице и друге жртве.

43. И унутра бијаху куке с подланице свуда унаоколо, а на столове се меташе месо од жртава.

44. И споља пред вратима унутрашњим бјеху клијети за пјеваче у унутрашњем тријему; једне бјеху уз врата сјеверна и гледаху према југу а друге бјеху уз источна врата и гледаху према сјеверу.

1.Дн_6:31, Еф_5:19, Кол_3:16

45. Тада ми рече: ове клијети што гледају на југ јесу за свештенике који служе око дома;

3.Мој_8:35, 4.Мој_3:7, 5.Мој_11:1, 1.Цар_2:3, Отк_1:6

46. А оне клијети што гледају на сјевер јесу за свештенике који служе код олтара; то су синови Садокови, који између синова Левијевих приступају ка Господу да му служе.

4.Мој_14:15, 4.Мој_16:5, 4.Мој_18:5, 1.Цар_2:35, Језек_43:19, Еф_2:17, Кол_4:12

47. Потом измјери тријем, и бјеше у дужину сто лаката и у ширину сто лаката, четвртаст; и олтар бијаше пред домом.

48. Послије ме одведе у тријем од дома, и измјери довратнике тријему, и бјеше пет лаката отуд и пет лаката одовуд; а врата бјеху широка три лакта отуд и три лакта одовуд;

49. Дужина тријему бјеше двадесет лаката а ширина једанаест лаката, и уз басамаке се иђаше к њему, и ступови бијаху уз довратнике, један отуд и један одовуд.

1.Цар_6:3, 1.Цар_7:21

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.