Друга књига Мојсијева - Излазак

27. О олтару, тријему и светом уљу.

1. И начини олтар од дрвета ситима, пет лаката у дужину и пет лаката у ширину, четвороугласт да буде олтар, три лакта висок.

2.Мој_38:1, Језек_43:13

2. И на четири угла начини му рогове, из њега да излазе рогови, и оковаћеш га у мјед.

4.Мој_16:38, 1.Цар_1:50, 1.Цар_2:28, Псал_118:27, Језек_43:15

3. И начинићеш му лонце за пепео и лопатице и котлиће и виљушке и машице; све му посуђе начини од мједи.

1.Сам_2:13, 1.Цар_7:45

4. И начини му решетку од мједи као мрежу, и начини у решетке четири биочуга од мједи на четири угла њезина.

5. И метни је испод олтара унаоколо, да буде решетка до средине олтара.

6. Начини и полуге олтару, полуге од дрвета ситима, и окуј их у мјед.

7. И полуге да се провуку кроз биочуге, да буду полуге с двије стране олтару, кад се носи.

4.Мој_4:15, Иса_52:11

8. Начинићеш га од дасака да буде изнутра шупаљ; као што ти је показано на гори тако нека начине.

2.Мој_25:40, 2.Мој_26:30, Дап_7:44, Јев_8:5

9. И начинићеш тријем шатору на јужној страни; завјеси тријему да буду од танкога платна узведенога, сто лаката у дужину на једној страни.

2.Мој_38:9, 2.Мој_40:33, 4.Мој_3:25, Псал_100:4

10. И двадесет ступова и под њих двадесет стопица од мједи, а куке на ступовима и пасови њихови од сребра.

11. Тако и са западне стране да буду завјеси сто лаката дуги, и двадесет ступова и двадесет стопица од мједи, на ступовима куке и њихови пасови од сребра.

12. А ширина ће тријему имати са западне стране завјесе од педесет лаката, десет ступова за њих и десет стопица под њих.

13. А на предњој страни према истоку биће тријем широк педесет лаката.

14. Од петнаест лаката нека буду завјеси на једној страни, и за њих три ступа и три стопице под њих;

15. На другој страни завјеси од петнаест лаката, и три ступа за њих и три стопице под њих.

16. А над вратима од тријема завјес од двадесет лаката од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога, везен, и четири ступа за њ, и под њих четири стопице.

17. Сви ступови у тријему унаоколо да буду опасани сребром, и куке да су им сребрне а стопице од мједи.

18. У дужину ће тријем имати сто лаката, у ширину педесет свуда, а у висину пет лаката, да буде од танкога платна узведенога, а стопице од мједи.

19. Све посуђе у шатору за сваку службу, и све коље у њему и све коље у тријему да буде од мједи.

2.Мој_38:20

20. И ти заповједи синовима Израиљевим да ти донесу уља маслинова чистога цијеђенога за видјело, да би жишци горјели свагда.

3.Мој_24:2, 1.Сам_3:3

21. У шатору од састанка пред завјесом, који ће заклањати свједочанство, нека их Арон и синови његови спремају да горе од вечера до јутра пред Господом. То нека је уредба вјечна кољенима њиховијем међу синовима Израиљевим.

2.Мој_16:34, 2.Мој_26:31, 2.Мој_28:43, 2.Мој_29:9, 2.Мој_29:28, 2.Мој_30:8, 3.Мој_3:17, 3.Мој_16:34, 3.Мој_24:9, 4.Мој_18:23, 4.Мој_19:21, 1.Сам_3:3, 1.Сам_30:25, 2.Дн_13:11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.