Борба против руског утицаја у нас је борба против српског становишта, против српског саморазумевања