Мали БОГДАН КАРАЋ
болује од врло ретке и тешке болести митохондрија, недовољно познате савременој медицини.