“Проблем вечите судбине се налази пред сваким човеком, сваким ко је жив, и било каква објективација представља лаж.