Дан: 14. јануара 2017.

0 Minutes
ЦИТАТНИК

Барух де Спиноза: ЕТИКА – О БОГУ

Поставка XI: Нужним начином постоји Бог, или супстанција која се састоји  из бескрајно много атрибута, од којих сваки изражава вечну и бескрајну суштину....
Читај даље
1 Minute
МУДРОЉУБЉЕ ПАМЕТАРНИЦА

Дугинове смернице: О МЕТАФИЗИЦИ МОДЕ

28. августа 1698. године, Петар Велики је издао царски указ о обавези свих дворјана да брију браду и носе сакое и хаљине на европски начин. Данас је могуће да се то доживљава као историјска...
Читај даље