SIMPLE PULL QUOTE

Ako vam je ikada bilo potrebno da namestite naglašene citate u vašim člancima onda je Simple Pull Quote za vas. Dodaje “Pullquote” dugme u vaš […]

WP FOOTNOTES

WP Footnotes omogućava da stvorite i kontrolišete futnote kao da je vaš blog Word dokument. Kada instalirate dodatak samo otkucajte tekst u duplim zagradama i […]