Месец: фебруар 2007.

1 Minute
ОСВРТИ

Душан Стојковић: ПЕСМЕ ДИМИТРИЈА ЈОВАНОВИЋА ИЛИ ВРХОВИ СНОВА

Српска поезија има, као и свака поезија уосталом, велики број песника који делују готово на маргини књижевних збивања, а да прави и занимљиви песници јесу и да њихово песничко дело притом јесте и самосвојно...
Читај даље