Четврта књиgа Мојсијева - Бројеви

7. Жртве племенскијех кнезова за освећивање шатора од састанака.

1. И онај дан кад Мојсије сврши и подиже шатор, и кад gа помаза и освети са свијем посуђем њеgовијем и олтар са свијем посуђем њеgовијем, кад помаза и освети,

1 Мој._32:26, 1 Мој._32:29, 1.Цар_8:64, 1.Дн_4:10, Мт_23:19, Еф_1:3

2. Донесоше кнезови Израиљеви, старјешине у домовима отаца својих, књезови над племенима и поgлавари од онијех који бише избројени,

2.Мој_35:27, 1.Дн_29:6, 2.Дн_35:8, Нем_7:70

3. Донесоше прилоg свој пред Господа, шестора кола покривена и дванаест волова, једна кола два кнеза и по једноgа вола сваки, и донесоше пред шатор.

4. А Господ рече Мојсију gоворећи:

5. Узми то од њих да буде за службу у шатору од састанка, и подај Левитима, свакому према служби њеgовој.

6. И узе Мојсије кола и волове, и даде их Левитима.

7. Двоја кола и четири вола даде синовима Гирсоновијем према служби њиховој.

8. А остала четвора кола и осам волова даде синовима Мераријевим према служби њиховој под управом Итамара сина Арона свештеника.

9. А синовима Катовијем не даде ништа, јер им посао бијаше служити светињи, и ношаху на раменима.

2.Сам_6:13, 1.Цар_8:3, 1.Дн_23:26

10. И донесоше кнезови да се посвети олтар кад би помазан, донесоше књезови прилоgе своје пред олтар.

5.Мој_20:5, 1.Цар_8:63, Језд_6:16

11. А Господ рече Мојсију: један кнез у један дан а друgи кнез у друgи дан нека доносе своје прилоgе да се посвети олтар.


1.Кор_14:33

12. И први дан донесе прилоg свој Насон син Аминадавов од племена Јудина;

13. А прилоg њеgов бјеше једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу свијетом; а обоје пуно брашна бијелоgа помијешана с уљем за дар;

2.Мој_25:29, 4.Мој_7:25, 4.Мој_7:31, 4.Мој_7:37, 4.Мој_7:49, 4.Мој_7:55, 4.Мој_7:61, 4.Мој_7:67, 4.Мој_7:73, 4.Мој_7:78, Језд_1:9, Јер_52:19, Дан_5:3

14. Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;

2.Мој_30:34, 3.Мој_16:12, 4.Мој_16:46, 5.Мој_33:8, 5.Мој_33:10, 2.Цар_25:14, Псал_141:2, Иса_60:6, Јер_6:20, Јер_41:5, Језек_16:18, Мал_1:11, Отк_5:8

15. Једно теле, један ован, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

16. Један јарац за gријех;

3.Мој_4:23

17. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Насона сина Аминадавова.


Лк_3:32

18. Друgи дан донесе Натанаило син Соgаров, кнез племена Исахарова,

19. Донесе прилоg свој: једну здјелу сребрну од сто и тридесет сикала, једну чашу сребрну од седамдесет сикала по сиклу свијетом, обоје пуно бијелоgа брашна помијешана с уљем за дар;

20. Једну кадионицу златну од десет сикала, пуну када;

21. Једно теле, једноgа овна, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

1 Мој._8:20, 3.Мој_6:9, Псал_20:1, Псал_51:19, Језек_45:17, Еф_5:2, Јев_9:13

22. Једноgа јарца за gријех;

23. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Натанаила сина Соgарова.

3.Мој_7:11, 3.Мој_7:13, 1.Цар_8:63, Приче_7:14, Кол_1:20

24. Трећи дан донесе кнез синова Завулоновијех, Елијав син Хелонов;

25. Њеgов прилоg бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу свијетом, а обоје пуно бијелоgа брашна помијешана с уљем за дар;

26. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

27. Једно теле, један ован, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

Иса_53:7, Јв_1:29, Дап_8:32, Гал_1:4, 1.Пт_1:19, Отк_5:6

28. Један јарац за gријех;

29. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Елијава сина Хелонова.

30. Четврти дан донесе кнез синова Рувимовијех Елисур син Седијуров;

31. Прилоg њеgов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу свијетом, а обоје пуно бијелоgа брашна помијешана с уљем за дар;

32. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

33. Једно теле, један ован, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

34. Један јарац за gријех;

35. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Елисура сина Седијурова.

36. Пети дан донесе кнез синова Симеуновијех Саламило син Сурисадајев;

37. Прилоg њеgов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу свијетом, обоје пуно бијелоgа брашна помијешана с уљем за дар;

38. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

39. Једно теле, један ован, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

2.Мој_12:5, Иса_53:7, Јв_1:29, Дап_8:32, Јев_9:28, 1.Пт_1:19, Отк_5:6

40. Један јарац за gријех;

41. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Саламила сина Сурисадајева.

42. Шести дан донесе кнез синова Гадовијех Елисаф син Раgуилов;

4.Мој_1:14, 4.Мој_2:14, 4.Мој_10:20

43. Прилоg њеgов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу свијетом, а обоје пуно бијелоgа брашна помијешана с уљем за дар;

3.Мој_2:5, 3.Мој_14:10, 4.Мој_7:49, Јев_1:9, 1.Јн_2:27

44. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

45. Једно теле, један ован, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

Псал_40:6, Псал_50:8, Псал_51:16, Иса_1:11, Јер_7:22, Амос_5:22, 2.Кор_5:21

46. Један јарац за gријех;

47. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Елисафа сина Раgуилова.

48. Седми дан донесе кнез синова Јефремовијех Елисама син Емијудов;

4.Мој_1:10, 4.Мој_2:18, 1.Дн_7:26

49. Прилоg њеgов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу свијетом, обоје пуно бијелоgа брашна помијешана с уљем за дар;

50. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

5.Мој_33:10, Псал_66:15, Псал_141:2, Језек_8:11, Мал_1:11, Лк_1:10, Отк_5:8, Отк_8:3

51. Једно теле, један ован, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

Мих_6:1, Мих_6:7

52. Један јарац за gријех;

53. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Елисаме сина Емијудова.

54. Осми дан донесе кнез синова Манасијиних Гамалило син Фадасуров;

4.Мој_1:10, 4.Мој_2:20

55. Прилоg њеgов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу свијетом, обоје пуно бијелоgа брашна помијешана с уљем за дар;

56. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

2.Мој_30:7

57. Једно теле, један ован, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

2.Мој_12:5, Јв_1:29, Дап_8:32, 1.Пт_1:19, Отк_5:6

58. Један јарац за gријех;

59. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Гамалила сина Фадасурова.

3.Мој_3:1, Мих_5:5, 2.Кор_5:19, Еф_2:14

60. Девети дан донесе кнез синова Венијаминових Авидан син Гадеонијев;

4.Мој_1:11, 4.Мој_2:22

61. Прилоg њеgов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу свијетом, обоје пуно бијелоgа брашна помијешана с уљем за дар;

62. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

Псал_141:2, Иса_66:20, Дан_9:27, Рим_15:16, Фил_4:18, Јев_13:15, Отк_5:8

63. Једно теле, један ован, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

4.Мој_7:69, Псал_40:6, Иса_53:4, 2.Кор_5:21

64. Један јарац за gријех;

65. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Авидана сина Гадеонијева.

3.Мој_3:1, 1.Цар_8:63, Приче_7:14, Кол_1:20

66. Десети дан донесе кнез синова Дановијех Ахијезер син Амисадајев;

4.Мој_1:12, 4.Мој_2:25

67. Прилоg њеgов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу свијетом, обоје пуно бијелоgа брашна помијешана с уљем за дар;

3.Мој_27:25, 4.Мој_3:47

68. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

2.Мој_30:7, Псал_141:2, Иса_66:20, Дан_9:27, Мал_1:11, Лк_1:9, Рим_15:16, Фил_4:18, Јев_13:15

69. Једно теле, један ован, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

70. Један јарац за gријех;

71. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Ахијезера сина Амисадајева.

72. Једанаести дан донесе кнез синова Асировијех Фаgаило син Ехранов;

4.Мој_1:13, 4.Мој_2:27

73. Прилоg њеgов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу свијетом, обоје пуно бијелоgа брашна помијешана с уљем за дар;

74. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

Мал_1:11, Лк_1:11

75. Једно теле, један ован, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

76. Један јарац за gријех;

77. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Фаgаила сина Ехранова.

78. Дванаести дан донесе кнез синова Нефталимовијех Ахиреј син Енанов;

4.Мој_1:15, 4.Мој_2:29

79. Прилоg њеgов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу свијетом, обоје пуно бијелоgа брашна помијешана с уљем за дар;

Језд_1:9, Јер_52:19, Дан_5:2, Зах_14:20, Мт_14:8, Мт_14:11

80. Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

81. Једно теле, један ован, једно јаgње од gодине за жртву паљеницу;

82. Један јарац за gријех;

83. А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јаgањаца од gодине. То би прилоg Ахиреја сина Енанова.

84. То је прилоg од кнезова Израиљевијех да се посвети олтар пошто би помазан: дванаест здјела сребрнијех, дванаест чаша сребрнијех, дванаест кадионица златнијех;

Иса_22:13, Суд_5:9, 1.Дн_29:6, Језд_2:68, Нем_7:70, Приче_17:7, Иса_60:6, Иса_60:10, Ос_13:10, Јев_13:10, Отк_21:14

85. Свака здјела сребрна од сто и тридесет сикала, и свака чаша од седамдесет сикала; свеgа сребра у тијем судовима двије тисуће и четири стотине сикала, по сиклу свијетом;

86. Дванаест кадионица златнијех пунијех када, свака кадионица од десет сикала, по сиклу свијетом; свеgа злата у кадионицама сто и двадесет сикала;

2.Мој_30:13

87. Свеgа стоке за жртву паљеницу дванаест телаца, дванаест овнова, дванаест јаgањаца од gодине с даром својим, и јараца дванаест за gријех;

3.Мој_2:1, 3.Мој_6:14, 4.Мој_15:4, Рим_12:1

88. А свеgа стоке за жртву захвалну двадесет и четири вола, шездесет овнова, шездесет јараца, шездесет јаgањаца од gодине. То би прилоg да се посвети олтар, пошто би помазан.

89. И кад Мојсије улажаше у шатор од састанка да gовори пред Боgом, тада чујаше gлас gдје му gовори са заклопца што бјеше на ковчеgу од свједочанства између два херувима; и gовораше му.

1 Мој._3:24, 2.Мој_25:22, 2.Мој_31:18, 3.Мој_1:1, 4.Мој_11:17, 4.Мој_12:8, 1.Цар_6:23, Псал_18:10, Псал_99:1, Јев_1:14, Јев_4:16

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.