Четврта књига Мојсијева - Бројеви

2. Распоред племена у околу.

1. Потом рече Господ Мојсију и Арону говорећи:

2. Синови Израиљеви нека стају у око сваки код своје заставе са знаком дома отаца својих, према шатору од састанка унаоколо.

4.Мој_1:4, 4.Мој_1:52, 4.Мој_24:2

3. С истока нека стаје у око застава војске Јудине по четама својим с војводом синова Јудинијех Насоном сином Аминадавовим;

4.Мој_10:5, 4.Мој_10:14, Рути_4:20, 1.Дн_2:10, Мт_1:4, Лк_3:32

4. А у војсци његовој седамдесет и четири тисуће и шест стотина избројенијех.

4.Мој_1:43

5. А до њега нека стаје у око племе Исахарово с војводом синова Исахаровијех Натанаилом сином Согаровијем;

4.Мој_7:18, 4.Мој_7:23

6. А у војсци његовој педесет и четири тисуће и четири стотине избројенијех.

4.Мој_26:25

7. Па онда племе Завулоново с војводом синова Завулоновијех Елијавом сином Хелоновијем;

1 Мој._49:13, 5.Мој_33:18

8. А у војсци његовој педесет и седам тисућа и четири стотине избројенијех.

9. Свега избројенијех у војсци Јудиној сто и осамдесет и шест тисућа и четири стотине по четама њиховијем. Они нека иду напријед.

4.Мој_10:14, 1.Дн_5:2, Псал_78:52

10. А застава војске Рувимове по четама својим нека буде с југа, с војводом синова Рувимовијех Елисуром сином Седијуровијем;

5.Мој_33:6, 1.Дн_5:1

11. А у војсци његовој четрдесет и шест тисућа и пет стотина избројенијех.

12. А до њега нека стаје у око племе Симеуново с војводом синова Симеуновијех Саламилом сином Сурисадајевим;

13. А у војсци његовој педесет и девет тисућа и три стотине избројенијех.

14. Па онда племе Гадово с војводом синова Гадовијех Елисафом сином Рагуиловим;

15. А у војсци његовој четрдесет и пет тисућа и шест стотина и педесет избројенијех.

16. А свега избројенијех у војсци Рувимовој сто и педесет и једна тисућа и четири стотине и педесет по четама њиховијем. И они нека иду други.

1 Мој._49:3, 4.Мој_10:18, 1.Дн_5:1

17. Потом нека иде шатор од састанка с војском синова Левијевих усред остале војске; како у око стају тако нека и иду, сваки својим редом под својом заставом.

4.Мој_3:38, Дап_7:44, 1.Кор_14:40, Јев_8:2

18. Застава војске Јефремове по четама својим нека буде са запада, с војводом синова Јефремовијех Елисамом сином Емијудовим;

1 Мој._48:14, 1 Мој._48:18, 4.Мој_10:22, 5.Мој_33:17, Псал_80:1, Јер_31:9, Јер_31:18, Јер_31:21, Ос_11:3, Зах_9:9, Зах_9:16

19. А у војсци његовој четрдесет тисућа и пет стотина избројенијех.

20. А до њега племе Манасијино с војводом синова Манасијиних Гамалилом, сином Фадасуровим;

21. А у његовој војсци тридесет и двије тисуће и двјеста избројенијех.

22. Па онда племе Венијаминово с војводом синова Венијаминовијех Авиданом сином Гадеонијевим;

Псал_68:27, Отк_7:8

23. А у војсци његовој тридесет и пет тисућа и четири стотине избројених.

24. А свега избројенијех у војсци Јефремовој сто и осам тисућа и сто по четама њиховијем. И они нека иду трећи.

4.Мој_10:22

25. Застава војске Данове по четама својим нека буде са сјевера с војводом синова Дановијех Ахијезером сином Амисадајевим;

5.Мој_32:22

26. А у војсци његовој шездесет и двије тисуће и седам стотина избројених.

27. А до њега нека стаје у око племе Асирово с војводом синова Асировијех Фагаилом сином Ехрановијем;

28. А у војсци његовој четрдесет и једна тисућа и пет стотина избројенијех.

29. За њима племе Нефталимово с војводом синова Нефталимовијех Ахирејем сином Енановијем;

1 Мој._30:8, 1 Мој._49:21, 2.Цар_15:29, Отк_7:6

30. А у његовој војсци педесет и три тисуће и четири стотине избројенијех.

31. А свега избројенијех у војсци Дановој сто и педесет и седам тисућа и шест стотина. И они нека иду најпослије уза заставе своје.

4.Мој_10:25

32. То су синови Израиљеви који бише избројени по домовима отаца својих. Свега избројенијех у цијелој војсци по четама њиховијем шест стотина и три тисуће и пет стотина и педесет.

2.Мој_12:37, 4.Мој_1:46, 4.Мој_11:21

33. Али Левити не бише бројени међу синове Израиљеве, као што Господ бјеше заповједио Мојсију.

4.Мој_1:47, 4.Мој_3:5, 4.Мој_3:49, 4.Мој_26:57, 1.Дн_6:1

34. И учинише синови Израиљеви све; како заповједи Господ Мојсију, тако стајаху у око, и тако иђаху сваки по породици својој и по дому отаца својих.

2.Мој_39:42, 4.Мој_10:28, 4.Мој_24:2, 4.Мој_24:9, Псал_119:6, Пес_6:9, Иса_45:12, Лк_1:6, 1.Кор_14:40

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.