Приче Соломунове

31. Материне поуке једноме цару. Похвала врсној жени.

1. Ријечи цара Лемуила; сабране ријечи, којима га је учила мати његова.

2. Шта, сине мој, шта, сине утробе моје, и шта, сине завјета мојих?

3. Не дај кријепкости своје женама, ни путова својих онима што сатиру цареве.

5.Мој_17:17, Нем_13:26, Приче_7:26, Ос_4:11

4. Није за цареве, Лемуило, није за цареве да пију вино, ни за кнезове да пију силовито пиће,

Проп_10:17

5. Да не би пијући заборавио уредбе, и измијенио правицу којему невољнику.

Ос_4:11

6. Подајте силовито пиће ономе који хоће да пропадне, и вино онима који су тужна срца;

Псал_104:15

7. Нека се напије и заборави своје сиромаштво, и да се више не сјећа своје муке.

8. Отворај уста своја за нијемога, за ствар свијех намијењенијех смрти.

9. Отворај уста своја, суди право, дај правицу невољноме и убогоме.

3.Мој_19:15, 5.Мој_1:16, 2.Сам_8:15, Приче_21:13, Иса_1:17, Иса_1:23, Јер_22:16, Зах_7:9, Јв_7:24, Јев_1:9

10. Ко ће наћи врсну жену? јер вриједи више него бисер.

11. Ослања се на њу срце мужа њезина, и добитка неће недостајати.

12. Чини му добро, а не зло, свега вијека својега.

13. Тражи вуне и лана, и ради по вољи рукама својим.

14. Она је као лађа трговачка, из далека доноси храну своју.

15. Устаје док је још ноћ, даје храну чељади својој и посао дјевојкама својим.


Мт_24:45, Лк_12:42, Рим_12:11

16. Мисли о њиви, и узме је, од рада руку својих сади виноград.

17. Опасује снагом бедра своја и кријепи мишице своје.

18. Види како јој је добра радња, не гаси јој се ноћу жижак.

19. Рукама својим маша се преслице, и прстима својима држи вретено.

20. Руку своју отвора сиромаху, и пружа руке убогоме.

21. Не боји се снијега за своју чељад, јер сва чељад њезина има по двоје хаљине.

22. Покриваче сама себи гради, тако платно и скерлет одијело јој је.

Приче_7:16

23. Зна се муж њезин на вратима кад сједи са старјешинама земаљским.

5.Мој_16:18, Приче_12:4, 1.Кор_11:7

24. Кошуље гради и продаје, и појасе даје трговцу.

25. Одијело јој је крјепост и љепота, и осмијева се на вријеме које иде.


1.Тим_2:9

26. Уста своја отвора мудро и на језику јој је наука блага.

27. Пази на владање чељади своје, и хљеба у лијености не једе.

Приче_14:1, 1.Тим_5:14, 2.Тим_3:15, Тит_2:4

28. Синови њезини подижу се и благосиљају је; муж њезин такођер хвали је;

1.Цар_2:19

29. Многе су жене биле врсне, али ти их надвишујеш све.

30. Љупкост је пријеварна и љепота ташта; жена која се боји Господа, она заслужује похвалу.

Псал_112:1

31. Подајте јој од плода руку њезинијех, и нека је хвале на вратима дјела њезина.

Рути_2:11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.