Књига Немијина

3. Опис зидања зидова Јерусалимскијех.

1. И уста Елијасив поглавар свештенички и браћа његова свештеници и зидаше врата овчија, и осветише их и метнуше им крила, и осветише их до куле Меје, до куле Ананеилове.

Нем_3:20, Нем_12:10, Нем_12:39, Псал_48:12, Јер_31:38, Зах_14:10, Јв_5:2

2. А до њега зидаше Јерихоњани, а до њих зида Захур син Имријев;

Језд_2:34, Нем_7:36

3. А врата рибља зидаше синови Асенајини, они их побрвнаше и метнуше крила и браве и пријеворнице.

2.Дн_33:14, Нем_6:11, Нем_12:39, Соф_1:10

4. А од њих оправља Меримот син Урије сина Акосова; а до њих оправља Месулам син Варахије сина Месизавеилова; а до њих оправља Садок син Ванин.

5. А до њих оправљаше Текојани, али поглавице њихове не савише врата својега на службу Господу својему.

Суд_5:23, Нем_3:27

6. А стара врата оправља Јодај син Фасејин и Месулам син Весодијин, они их побрвнаше и метнуше крила и браве и пријеворнице.

Нем_12:39

7. А до њих оправљаше Мелатија Гаваоњанин и Јадон Мероњанин, људи из Гаваона и из Миспе до столице кнеза с ове стране ријеке.

Иса_9:3, Нем_2:8

8. До њих оправља Узило син Арахијин златар; а до њега оправља Ананија син апотекарски. И оставише Јерусалим до широкога зида.

Нем_12:38

9. А до њих оправља Рефаја син Оров поглавар над половином краја Јерусалимскога.

10. А до њих оправља Једаја син Арумафов према својој кући, а до њега оправља Хатус син Асавнијин.

11. Толико оправља Малхија син Харимов и Асув син Фат-Моавов и кулу код пећи.

Језд_2:32, Нем_12:38

12. А до њега оправља Салум син Лоисов, поглавар над половином краја Јерусалимскога са кћерима својим.

2.Мој_35:25, Лк_8:3, Фил_4:3

13. Врата долинска оправља Анун са становницима Занојским; они их саградише и метнуше крила и браве и пријеворнице, и тисућу лаката зида до гнојнијех врата.

Иса_15:34, Нем_2:13

14. А гнојна врата оправља Малхија син Рихавов поглавар над крајем Вет-Керемским, он их сагради и метну крила и браве и пријеворнице.

Јер_6:1, Мих_1:11

15. А врата изворска оправља Салум син Хол-Озин, поглавар над крајем у Миспи, он их сагради и покри и метну им крила и браве и пријеворнице; и зид код бање Силоамске од врта царева до басамака који слазе из града Давидова.

Иса_18:26, Суд_20:1, Суд_20:3, 2.Цар_25:4, Нем_2:14, Нем_3:19, Нем_12:37, Иса_8:6, Јер_40:6, Лк_13:4, Јв_9:7

16. За њим оправља Немија син Азвуков поглавар над половином краја Вет-Сурскога до према гробовима Давидовијем и до језера начињенога и до куће јуначке.

2.Цар_20:20, Пес_3:7, Иса_22:9, Иса_22:11, Дап_2:29

17. За њим оправљаше Левити, Реум син Ванијев, а до њега оправља Асавија поглавар над половином краја Кеилскога са својим крајем.

Иса_15:44, 1.Сам_23:1

18. За њим оправљаше браћа њихова, Вавај син Инададов поглавар над половином краја Кеилскога.

19. А до њега оправља Есер син Исусов поглавар од Миспе толико према мјесту куда се иде к ризници на углу.

2.Дн_26:9

20. За њим разгоријевши се Варух син Завајев оправља толико од угла до врата од куће Елијасива поглавара свештеничкога.

Проп_9:1, Рим_12:11

21. За њим оправља Меримот син Урије сина Акосова толико од врата куће Елијасивове до краја куће Елијасивове.

22. А за њим оправљаше свештеници који живљаху у равници.

23. За њима оправља Венијамин и Асув према својим кућама; а за њима оправља Азарија син Масије сина Ананијина уз своју кућу.

24. За њим оправља Винуј син Инададов толико од куће Азаријине до савитка и до угла.

25. Фалал син Узајев оправља према савитку и према кули која се издиже из горњега дома царева код тријема тамничкога; за њим Федаја син Фаросов.

Нем_12:39, Јер_32:2, Јер_38:13

26. И Нетинеји који живљаху у Офилу, до према вратима воденијем на исток и кули високој;

Језд_2:43, Нем_7:46, Нем_8:1, Нем_8:3

27. За њима оправљаше Текојани толико према великој кули високој до зида Офилскога.

28. Од врата коњских оправљаше свештеници сваки према својој кући;

2.Цар_11:16, 2.Дн_23:15, Јер_31:40

29. За њима оправља Садок син Имиров према својој кући; а за њим оправља Семаја син Сеханијин чувар врата источнијех;

30. За њим оправља Ананија син Селемијин и Анун шести син Салафов, толико; за њима оправља Месулам син Варахијин према својој клијети;

31. За њим оправља Малхија син златарев до куће Нетинејске и трговачке према вратима Мифкадским до узбрдице на углу;

32. А између узбрдице на углу и овчијих врата оправљаше златари и трговци.

Нем_12:39, Јв_5:2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.